Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Un-War: An Aesthetic Sketch by Rosalyn Deutsche

KORO - Kunst i offentlige rom / Public Art Norway Kr. Augustsgt. 23, Oslo, Norvegia
Google+

Scroll down for English version


Målet med å avskaffe krig er ofte sett på som en vill fantasi, fjernt fra den realpolitiske sfæren. Rosalyn Deutsche vil vise hvordan Krzysztof Wodiczko fryktløs søker etter evigvarende fred i sitt seneste kunstprosjekt i det offentlige rom med The Arc de Triomphe: World Institute for the Abolition of War. Basert på problemstillingen at avskaffelse av krig er et individuelt ansvar fordi, som psykoanalysen lærer oss, krig er gjemt i vår underbevissthet, argumenterer Wodiczko i World Institute at det er nettopp fordi vi er en mindre voldelig verden at det kreves at det etableres en internasjonal organisasjon som fremmer fred. Wodiczkos prosjekt er en politisk og estetisk kreativ form for en slik institusjon, en som er en forlengelse av, og som tilpasser seg, vår tids kosmopolitiske tradisjon.


Rosalyn Deutsche er en kunsthistoriker som underviser i moderne- og samtidskunst på Barnard college/Columbia University i New York City. Hun har en PhD fra the Graduate Center, City University i New York. Hun har skrevet og undervist internasjonalt om interdisiplinære temaer som kunst og urbanisme, kunst og det offentlige rom, kunst og rettigheter, kunst og krig, og feministiske teorier om subjektivitet i visuell representasjon. Hennes artikler er inkludert i en rekke utstillingskataloger og antologier, som Grey Room, October, Art Forum, Art in America, Texte zur Kunst, Society and Space, Annals of the Association of American Geographers, og Assemblage, blant en rekke andre tidsskrifter. Hennes artikler er blitt oversatt til flere språk. Deutsche tilhører lærerstaben ved Whitney Museum Independent Study program. I mai 2009, ga Deutcshe the Wellek Libarary Lectures, en forelesningsserie på The Critical Theory Institue ved Universitetet i California. Hun har publisert Evictions: Art and Spatial Politics, utgitt på MIT Press i 1996, og Hiroshima after Iraq: Three studies in Art and War, utgitt på Columbia University Press i 2010.


Critical Issues in Public Art er en del av KOROs (Kunst i offentlige rom) satsning på kunnskapsformidling i vårt fagfelt, der vi initierer forelesninger, workshops og publikasjoner som diskuterer aktuelle problemstillinger. Som en liten nasjonal «kjempe» innen kunst i offentlige rom, ser vi et økende behov for å revurdere mange av de strategier og retningslinjer ved slik produksjon; spørsmålet om representasjoner, finansielle strukturer og kunstnerisk sensibilitet versus offentlige rammeverk. Serien tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva kan kunst offentlige rom være i dag? Hvilke publikum snakker vi om? Hvordan utvikler vi kritiske verktøy for å fortolke kunst i det offentlige rom? Oppfatter kunstnere oppdrag i offentlige rom annerledes enn i deres øvrige kunstneriske virke? Hvordan kan vi sikre at kunstnerisk sensibilitet ivaretas? Hvorfor er produksjonen finansiert slik den er?

De stadige debattene om kunst i offentlige rom viser behovet for å fasilitere diskusjonen om muligheter og betingelser for kunst i våre felles rom. Debattene heves ofte til et prinsipielt nivå; løftet ut fra det kunstinterne feltet og inn i det politiske og offentlige rom. Det er i denne konteksten vi søker å etablere en samtale og refleksjon i form av en forelesningsrekke som tar opp de prosesser og spørsmål den offentlige kunsten står i.

KORO har invitert aktører i det norske og internasjonale kunstfeltet som gjennom sin praksis tematiserer og drøfter spørsmål knyttet til feltet kunst i offentlige rom. Som et ledd i å styrke samtalen har vi invitert kunstnere, teoretikere, kritikere og kuratorer til å forberede spørsmål og korte innlegg til hver forelesning.Un-War: An Aesthetic Sketch

Rosalyn Deutsche
Thursday, April 10, 6:00 P.M
Kristian Augusts gate 23, 8th floor

The goal of abolishing war is often dismissed as a wild fantasy, far removed from the realm of real politics. Rosalyn Deutsche argues that Krzysztof Wodiczko fearlessly pursues perpetual peace in a recent public-art project titled The Arc de Triomphe: World Institue for the Abolition of War. Based on the premise that abolishing war is an individual responsibility because, as psychoanalysis teaches us, war is hidden in our unconscious minds, World Institute also suggest that precisely because we are warlike a less violent world requires the establishment of international peacemaking institutions. Wodiczko’s project is a politically and aesthetically creative form of such an institution, one that extends and adjusts the cosmopolitan tradition of our time.

Rosalyn Deutsche is an art historian who teaches modern and contemporary art at Barnard College/Columbia University in New York City. She earned her PhD. from the Graduate Center of the City University in New York. She has written extensively and lectured internationally on such interdisciplinary topics as art and urbanism, art and the public sphere, art and the declaration of rights, art and war, and feminist theories of subjectivity in visual representation. Her essays have appeared in many exhibition catalogues and anthologies, in Grey Room, October, Art Forum, Art in America, Texte zur Kunst, Society and Space, Annals of the Association of American Geographers, and Assemblage, among other journals, and in numerous translations. Deutsche is on the faculty of the Whitney Museum Independent Study Program. In May 2009, she delivered the Wellek Library Lectures at the critical Theory Institute, University of California, Irvine. Deutsche is the author of Evictions: Art and Spatial Politics (MIT Press, 1996) and Hiroshima after Iraq: Three Studies in Art and War (Columbia University Press, 2010).


The series Critical Issues in Public Art is a part of Public Art Norway ’s (KORO) focus on knowledge production in our field where we initiate and develop lectures, workshops and publications that discuss current issues. As a little national “giant” when it comes to commissioning public art works, we see there is an urgent need to rethink many of the strategies and policies in this production: The question of representation, financial structures and artistic sensibility versus public frameworks. The recurring debates on art in the public sphere demonstrate the need to facilitate the discussions about possibilities and preconditions of art in public spaces. The debate is often raised to a principal level; lifted out of the realm of the self-referential field of art and into the political and public sphere.

Veniteci a trovare
il 10 aprile 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: