Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Tango weekend in Oslo with Jean Sébastien Rampazzi and Katerina Sakka, May 1st - 4th

Uranienborg Menighetshus Oslo, Norvegia
Google+

For information in English - see bottom of this text.

For questions: Please contact Audun on telephone (+47) 41 69 31 41 or auduntango (at) gmail.com.
======================================

Nå kan vi glede oss til at Jean Sébastien kommer tilbake til Oslo atter en gang, som sist med sin faste dansepartner Katerina Sakka. Paret underviser med base i Montpellier og Paris, men reiser i tillegg til Norge jevnlig til USA, Russland og andre steder i Europa.


Program for kursene torsdag 1/5:
- Class 1a: 13:00 - 14:00
Technique for women - Alle nivåer
- Class 1b: 13:00 - 14:00
Technique for men - Alle nivåer
- Class 2: 14:15 - 15:45 Milonga lisa
(bridge tango/milonga) - nivå 2 og 3
- Class 3: 16:15 - 17:45 Milonga traspié
(tools to build your traspié) - nivå 2 og 3
- Class 4: 18:00 - 19:30 Tango (volcadas - several volcadas from side to side) - nivå 3 og 4

Program for kursene fredag 2/5:
Class 5: 18:00 - 19:30 Tango (all the bases to do ganchos) - nivå 2 og 3
Class 6: 19:45 - 21:15 Milonga traspié
(bridge tango/milonga) - nivå 3 og (2 og 4)

Program for kursene lørdag 3/5:
Class 7: 11:30 - 13:00 Milonga lisa ("walking while turning" sequences) - nivå 2 og 3
Class 8: 13:15 - 14:45 Milonga traspié (soltadas)
- nivå 3 og 4
Class 9: 15:15 - 16:45 Tango (art of the walk + sacadas)
- nivå 3 og 4
Class 10 :17:00 - 18:30 Vals (cadenas special vals)
- nivå 3 og 4

Program for kursene søndag 4/5:
Class 11: 12:00 - 13:30 Vals (turns using the 3 beats special vals) - nivå 3 og 4
Class 12: 13:45 - 15:15 Tango (sequences of ganchos and boleos) - nivå 3 og 4
Class 13: 16:00 - 17:30 Milonga traspié (turns special milonga traspié) - nivå 3 og 4
Class 14: 17:45 - 19:15 Milonga lisa (cadenas using alterations sequences) - nivå 3 og 4

MULIGHET TIL Å KOMBINERE ENKELTKURSER I MILONGA TIL TO ULIKE MILONGA SEMINARPAKKER
Endelig muligheten til å fordype seg i milonga.
Her får du muligheten til flere dagers fordypning i ett av to mliongatemaer, enten "milonga lisa" eller "milonga traspie" (se forklaring nedenfor).

MILONGA-SEMINAR 1: Fire påfølgende dager á 90 minutter "milonga traspié" (kan også tas av ferskere dansere når man er med hele løpet). Kurs 3, 6, 8, 13.

MILONGA-SEMINAR 2: Tre dager á 90 minutter "milonga lisa" (kan også tas av ferskere dansere når man er med hele løpet). Kurs 2, 7, 14.

Inntil seks par-plasser på hver selges som seminarpakker.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ "MILONGA LISA" OG "MILONGA TRASPIE" (FORKLARING PÅ ENGELSK)?
There are two distinct styles to dance Milonga : Milonga Lisa and Milonga Traspie. In Milonga Lisa, dancers step on each beat of the music. In Milonga Traspies, dancers transfer their weight from one foot to another, in double time to the music. So Traspie indicates that we basically plays with shifting the weight on double time, while in milonga lisa we walk in smoother way.


For informasjon om milongaer fredag 2/5 og lørdag 3/5, se
https://www.facebook.com/events/454226768010889/
------------------------------------------------------------------------------

Alle kurs går i Uranienborg kirkeborg menighetshus - "store sal". Inngang fra Daas gate. Dessverre ingen parkering verken i Daas gate eller foran menighetshuset.

PRISER OG PÅMELDING
Påmelding skjer ved innbetaling til konto 0533 02 98067 (Kunnskapshuset Audun Blokkum). Vennligst skriv ”Tangohelg”, kurs nummer og navnet på eventuell dansepartner i meldingsfeltet.

Prisen er kr 300 per kurs. Ved påmelding OG innbetaling innen 16. april gjelder følgende rabatter (ved påmelding etter dette kr 300 per kurs):

1. kurs: Kr 275,- (for første kurs)
2. kurs: Kr 275,- (for andre kurs)
3. kurs: Kr 250,- (for tredje kurs)
4. kurs: Kr 225,- (for fjerde kurs)
5. kurs - 13. kurs: Kr 200,- (for femte kurs, osv.)
Teknikkurs 60 minutter. Kr 150,-

Milonga seminar-pakke 1: 4 dager á 90 minutter "milonga traspie". Pakken selges kun til par. Kr 925,- per person.

Milonga seminar-pakke 2: 3.dager á 90 minutter "milonga lisa". Pakken selges kun til par. Kr 725,- per person

Gratis teknikkurs for alle som melder seg på fire kurs eller mer (uavhengig av rabattfristen).

-----------------------------------------------------------
Jean Sebastien er danser og koreograf fra Frankrike, og har besøkt Oslo en rekke ganger siden 1997. Av partnere han har samarbeidet med finner vi bl.a. Victoria Vieyra, Luica Mazer og Celine Ruiz. Han er kjent over hele verden som en unik danser og pedagog , og underviser jevnlig i Paris i store og populære masterklasser. Jean Sebastien er også kunsterisk leder for sitt eget samtidsdansensemble, og har samarbeidet med en rekke koreografer og regissører. Han er også en dyktig musiker, og har spilt piano og opptrådt siden han var seks år gammel - noe som gir ham ytterligere innsikt i både det å opptre og de pedagogiske utfordringene ved tango.
www.jsrampazzi.com

Katerina Sakka vokste opp i et kunsterisk miljø. Hun tok sine første dans- og musikklasser i femårs alder og startet å opptre i interansjonale festivaler allerede son niåring. Tangomessig har hun en helt særegen stil, fremragende teknikk og en fin måte å dele denne videre med andre på. Før samarbeidet med JSR, har hun tidligere undervist ved bl.a. Tango Rosso festivalen, Beirut International Tango Festival og Tango Greece Festival (Athen). Hun har vært Jean Sébastiens dansepartner siden september 2012 og er også en del av JSR Dance Company.


ENGLISH TEXT

It is with great pleasure we welcome Jean Sébastien Rampazzi back to Oslo to give tango classes, this time with his regular partner Katerina Sakka. The couple teaches with Montpellier and Paris as their bases, and besides Norway they travel regularily to the United States, Russia and other Places in Europe.

Program for classes Thursday May 1st
- Class 1a: 13:00 - 14:00
Technique for women - All levels
- Class 1b: 13:00 - 14:00
Technique for men - All levels
- Class 2: 14:15 - 15:45 Milonga lisa
(bridge tango/milonga) - levels 2 and 3
- Class 3: 16:15 - 17:45 Milonga traspié
(tools to build your traspié) - levels 2 and 3
- Class 4: 18:00 - 19:30 Tango (volcadas - several volcadas from side to side) - levels 3 and 4

Program for classes Friday May 2nd
Class 5: 18:00 - 19:30 Tango (all the bases to do ganchos) - levels 2 and 3
Class 6: 19:45 - 21:15 Milonga traspié
(bridge tango/milonga) - levels 3 and (2 and 4)

Program for classes Saturday May 3rd
Class 7: 11:30 - 13:00 Milonga lisa ("walking while turning" sequences) - levels 2 og 3
Class 8: 13:15 - 14:45 Milonga traspié (soltadas)
- levels 3 og 4
Class 9: 15:15 - 16:45 Tango (art of the walk + sacadas)
- levels 3 og 4
Class 10 :17:00 - 18:30 Vals (cadenas special vals)
- levels 3 og 4

Program for classes Sunday May 4th
Class 11: 12:00 - 13:30 Vals (turns using the 3 beats special vals) - levels 3 and 4
Class 12: 13:45 - 15:15 Tango (sequences of ganchos and boleos) - levels 3 and 4
Class 13: 16:00 - 17:30 Milonga traspié (turns special milonga traspié) - levels 3 and 4
Class 14: 17:45 - 19:15 Milonga lisa (cadenas using alterations sequences) - levels 3 and 4

POSSIBILITY TO COMBINE SINGLES CLASSES IN MILONGA INTO TWO DIFFERENT SEMINAR PACKAGES
Finally a possibility to go in-depth into milonga.
Choose between two different themes, either "milonga lisa" or "milonga traspie" (for explanation, see below).

MILONGA SEMINARY 1: Four consecutive days of 90 minutes "milonga traspié" (also for relatively fresh dances when they follow all four classes). Classes # 3, 6, 8, 13.

MILONGA SEMINARY 2: Three days of 90 minutes "milonga lisa" (also for relatively fresh dances when they follow all three classes). Classes # 2, 7, 14.

Seminary packages for a limited number of six couples per package.

WHAT IS THE DIFFERENC BETWEEN "MILONGA LISA" AND "MILONGA TRASPIE"?
There are two distinct styles to dance Milonga : Milonga Lisa and Milonga Traspie. In Milonga Lisa, dancers step on each beat of the music. In Milonga Traspies, dancers transfer their weight from one foot to another, in double time to the music. So Traspie indicates that we basically plays with shifting the weight on double time, while in milonga lisa we walk in smoother way.

PRICES AND REGISTRATION
You are registered after paying to account 0533 02 98067 (owner: Kunnskapshuset Audun Blokkum). Please write ”Tango weekend” , the number of your preferred classes and the name of your dance partner (if you have one).

Prices are NOK 300 per class. When registering AND paying no later than April 16th, the discounts are as follows:

1st class: NOK 275,-
2nd class: NOK 275,-
3rd class: NOK 250,- (for the third class only)
4th class: NOK 225,- (for the fourth class only)
5th class - 13th class: NOK 200,- (per class from the fifth)
Technique class 60 minutes. NOK 150,-

Milonga seminary package 1: 4 dager of 90 minutes "milonga traspie". As a package only for couples.
NOK 925,- per person.

Milonga seminary package 2: 3 dager of 90 minutes "milonga lisa". As a package only for couples.
NOK 725,- per person.

Technique class free fot those who register for four classes or more.

For information about milonga Friday May 2nd (DJ El Oso) and Saturday May 3rd (DJ Ania Poliakova) see
https://www.facebook.com/events/454226768010889/


Jean Sebastien is a dancer and choreographer from France, and, since his first visit in 1997, he has been invited to Oslo several times. Among his partners we find Victoria Vieyra, Celine Ruiz, Luica Mazer and Cecilia Gozalez. He is world renowned as a unique dancer and teacher, and teaches regularily in Paris a big and popular Master class. Jean Sebastien is also the artistic director of his own Contemporary dance Company, and has collaborated with numerous choreographers and stage directors ; he is also an accomplished musician, playing piano and performing since he was 6 years old - which gives him an extended knowledge on both performing and teaching aspects of tango.
www.jsrampazzi.com

Katerina Sakka grew up in a pure artistic environment ; she took her first classes of dance and music at the age of 5, and started to perform in International Contemporary festivals when she was only 9. Tango-wise, she has a very unique style, a strong technic and a very simple and generous way to share it. Before working with JSR, she performed and taught at, among others, Tango Rosso festival, Beirut International Tango Festival, Tango Greece Festival (Athens ). She has been partnering since September 2012 with Jean Sébastien Rampazzi and has been part of JSR Dance Company.

Veniteci a trovare
il 1 maggio 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: