Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

ZimmerFrei | Artist Talk

Istituto Italiano di Cultura Amsterdam Keizersgracht 564, Amsterdam, Paesi Bassi
Google+

ZimmerFrei | Artist Talk

Een gesprek tussen film en video art
met Lorenzo Benedetti en Massimo Benvegnú

Donderdag 26 june, 20.00 uur
Istituto Italiano di Cultura
Keizersgracht 564, Amsterdam

Het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam zet de reeks ontmoetingen met Italiaanse videokunstenaars voort. Hen wordt gevraagd te spreken over hun eigen werk en over de invloeden hierop van hun favoriete films en regisseurs. Centraal tijdens de tweede ontmoeting staat het kunstcollectief ZimmerFrei uit Bologna dat één van zijn nieuwste werken zal presenteren, “Hometown|Mutonia” (dat recentelijk heeft deelgenomen aan het Internationale Filmfestival van Rome - CinemaXXI, aan het Thessaloniki Documentary Film Festival en aan het Biografilm Festival in Bologna) alsmede enkele sequenties van regisseurs die als inspiratiebron golden tijdens de ruim twintig jaar dat de groep al werkzaam is, zoals Michelangelo Antonioni en Werner Herzog.

“Hometown|Mutonia” is een documentaire over een kamp dat twintig jaar geleden werd gesticht in Santarcangelo di Romagna, een middeleeuws dorpje in de buurt van Rimini, door de Mutoid Waste Company, een groep reizigers en cyber-punk beeldhouwers. Mutonia is een stad in een stad, een dorp in een dorp, een tijdelijke, transformerende stad binnen een grotere context van stad, platteland, maatschappij en leven. Het “kamp van de Mutoid” riskeerde te worden ontmanteld en te verdwijnen maar heeft gelukkig de energie en steun weten te vinden die noodzakelijk waren om de uitzonderlijkheid van het kamp in de zin van gemeenschap, leefwijze, band met het gebied, cultuurhistorie en experimenten met producten in stand te houden.
De film van ZimmerFrei trekt door het kamp, installeert zich daar en doet de complexiteit, originaliteit, fragiliteit, de gemeenschappelijke geschiedenis en de individuele karakters van de bewoners die tot drie generaties behoren, sterk naar voren komen. De film maakt deel uit van de cyclus “Temporary Cities” (Rome, Milaan, Brussel, Kopenhagen, Boedapest en Marseille): “De stad is het enige personage in de film. De stad die beleefd wordt met het lichaam en dagelijks geconsumeerd wordt; de denkbeeldige stad die zich binnenin ons vormt en ons doet voelen dat we op die plek zijn. Kijk, we zijn er. Het is tijd om terug naar huis te gaan.”

Curator en kunstcriticus Lorenzo Benedetti en programmeur en filmcriticus Massimo Benvegnú zullen Anna de Manincor en Massimo Carozzi van ZimmerFrei tijdens deze reis langs beelden vergezellen. De reeks ontmoetingen, verzorgd door Marco Nember, zal na de zomer vanaf de maand september worden voortgezet.

Het collectief ZimmerFrei bestaat uit Massimo Carozzi, Anna de Manincor en Anna Rispoli en is gevestigd in Bologna en Brussel. ZimmerFrei produceert werken van divers formaat en richt zich op de verkenning van bestaande en denkbeeldige stedelijke ruimtes waarbij technieken en werkwijzen afkomstig uit film, muziek en beeldende kunst worden vermengd. De recente werken zijn portretten van steden, vertellingen die documentaire, bladmuziek en denkbeeldigheid samenbrengen en de grenzen verkennen tussen openbare ruimtes en privégebieden. In 2014 en 2015 zal ZimmerFrei in Nederland verschillende projecten ontwikkelen waaronder een film over Terschelling (geproduceerd door het Oerol Festival) en een persoonlijke tentoonstelling in het museum Beelden aan Zee in Den Haag.

Lorenzo Benedetti (Rome, 1972) woont en werkt tussen Nederland en Frankrijk. Per 1 juni aanstaande wordt hij de nieuwe directeur van De Appel Arts Centre in Amsterdam. Hij was vanaf 2008 directeur van de Vleeshal in Middelburg en verzorgde in 2013 het Nederlandse paviljoen van de Biënnale van Venetië.

Massimo Benvegnú (Padova, 1972) woont en werkt in Amsterdam. Als journalist en filmcriticus werkte hij samen met de filmfestivals van Venetië en Locarno en sinds 2011 werkt hij op de afdeling programmering van het EYE Film Instituut in Amsterdam.

--

ZimmerFrei | Artist Talk

Conversazione tra cinema e videoarte
con Lorenzo Benedetti e Massimo Benvegnú

Giovedì 26 Giugno, ore 20:00
Istituto Italiano di Cultura
Keizersgracht 564, Amsterdam

L’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam prosegue la serie di incontri con videoartisti italiani, a cui verrá chiesto di parlare del proprio lavoro in relazione con le suggestioni generate dai loro film e registi preferiti. Protagonista del secondo incontro è il collettivo bolognese ZimmerFrei, che presenterá uno dei suoi lavori piú recenti, “Hometown|Mutonia” (reduce dalla partecipazione al Festival Internazionale del Cinema di Roma - CinemaXXI, al Thessaloniki Documentary Film Festival e al Biografilm Festival di Bologna) e alcune sequenze di autori considerati fonte d’ispirazione per la ultra-decennale attività del gruppo, come Michelangelo Antonioni e Werner Herzog.

“Hometown|Mutonia” è un documentario sul campo fondato vent’anni fa dalla Mutoid Waste Company - un gruppo di travellers e scultori cyber-punk - a Santarcangelo di Romagna, una cittadina medievale nell’entroterra di Rimini (IT). Mutonia è una città dentro la città, un villaggio dentro il villaggio, una città temporanea in corso di trasformazione, in relazione a un contesto urbano, rurale, sociale e vitale più grande. Il “campo dei Mutoid” ha rischiato di essere smantellato e di scomparire, ma fortunatamente ha trovato le energie e il suppporto necessario per valorizzare la sua singolarità in termini di comunità, modo di abitare, rapporto con il territorio, storia culturale e sperimentazione produttiva.
Il film di ZimmerFrei attraversa il campo e vi si installa, ne fa emergere le complessità, l’originalità, la fragilità, la storia comune e i caratteri individuali dei suoi abitanti, appartenenti a tre diverse generazioni. Il film è parte del ciclo ‘Temporary Cities’ (Roma, Milano, Bruxelles, Copenaghen, Budapest, Marsiglia): “La città è l’unico personaggio del film. La città vissuta con il corpo, consumata tutti i giorni; la città immaginaria che si forma dentro di noi e ci fa sentire di essere in quel luogo. Ecco, siamo arrivati. E’ ora di tornare a casa.”

Ad accompagnare Anna de Manincor e Massimo Carozzi di ZimmerFrei in questo viaggio per immagini, il curatore e critico d’arte Lorenzo Benedetti e il programmatore e critico cinematografico Massimo Benvegnú. La serie di incontri, curata da Marco Nember, proseguirá dopo l’Estate, a partire dal mese di Settembre.

ZimmerFrei è un collettivo (Massimo Carozzi, Anna de Manincor, Anna Rispoli) con sede a Bologna e Bruxelles. ZimmerFrei produce opere di diverso formato e si dedica all’investigazione di spazi urbani reali e immaginari, mescolando pratiche provenienti dal cinema, dalla musica e dalle arti visive. I lavori recenti sono ritratti di città, narrazioni che intrecciano documentario, scrittura sonora e visionarietà ed esplorano i confini tra spazi pubblici e territori privati. Tra il 2014 e il 2015 ZimmerFrei svilupperà diversi progetti in Olanda tra cui la realizzazione di un film sull’isola di Terschelling (prodotto dal Festival Oerol) e una mostra personale al Museum Beelden aan Zee di Den Haag.

Lorenzo Benedetti (Roma, 1972) vive e lavora tra l’Olanda e la Francia. Dal 1 Giugno 2014 diventerá il nuovo direttore del De Appel Arts Centre di Amsterdam. E’ stato direttore del Vleeshal di Middelburg dal 2008 ed ha curato il padiglione olandese alla 55esima edizione della Biennale Arte di Venezia nel 2013.

Massimo Benvegnú (Padova, 1972) vive e lavora ad Amsterdam. Giornalista e critico cinematografico, ha collaborato con i festival di Venezia e Locarno, e lavora dal 2011 all’ufficio programmazione dell’EYE Film Institute Netherlands di Amsterdam.

--

ZimmerFrei | Artist Talk

A conversation between cinema and video art
with Lorenzo Benedetti and Massimo Benvegnú

Thursday, June 26 at 8 pm
Istituto Italiano di Cultura
Keizersgracht 564, Amsterdam

The Italian Institute of Culture in Amsterdam continues its series of artist talks with Italian video artists, who are asked to talk about their work in connection with suggestions generated by their favorite films and directors. The protagonist of the second artist talk is the collective ZimmerFrei, who will present one of its most recent works, “Hometown|Mutonia” (which screened at International Film Festival of Rome - CinemaXXI, the Thessaloniki Documentary Film and at the Biografilm Festival in Bologna) along with sequences from films made by authors considered a source of inspiration for the over ten years activity of the group, such as Michelangelo Antonioni and Werner Herzog.

“Hometown|Mutonia” is a documentary about the camp founded twenty years ago by Mutoid Waste Company - a group of cyber-punk travellers and sculptors - in Santarcangelo, a medieval town in the hinterland of Rimini (IT). Mutonia is a city within a city, a village within the village, a temporary city in transformation, in relation to a greater urban, rural and social life. The “field of Mutoid” risked to be dismantled and to disappear, but fortunately it found the necessary energy and support to enhance its uniqueness in terms of community, way of living, relationship with the land, cultural history and experimentation in production.
The ZimmerFrei’s film is set across the field and brings out the complexity, originality, fragility, common history and character of its individual inhabitants, belonging to three different generations. The film is part of the series ‘Temporary Cities’ (Rome, Milan , Brussels, Copenhagen , Budapest , Marseille): “The city is the only character in the film. The city lived with the body, consumed every day; an imaginary city that is formed within us and makes us feel to be in that place. Here we are. It’s time to go home.”

Accompanying Anna de Manincor and Massimo Carozzi from ZimmerFrei in this journey through images are curator and art critic Lorenzo Benedetti and programmer and film critic Massimo Benvegnú. The series of artist talks, curated by Marco Nember, will continue in September.

ZimmerFrei is a collective of artists (Massimo Carozzi, Anna de Manincor, Anna Rispoli) based in Bologna and Bruxelles, whose complex practice is located on the crossways of cinema, theater, music and performance. Mixing formal languages, the group produces kaleidoscopic sonic and visual works that investigate real and imaginary urban environments, where the mental and the physical blend in a coherent narrative of human experience. Between 2014 and 2015 ZimmerFrei will develop several projects in the Netherlands, including the making of a film on the island of Terschelling (produced by the Oerol Festival) and a solo exhibition at the Museum Beelden aan Zee in Den Haag.

Lorenzo Benedetti (Roma, 1972) lives and works in the Netherlands and France. From June 1, 2014 he will become the new director of De Appel Arts Centre in Amsterdam. Lorenzo Benedetti was the director of Vleeshal of Middelburg since 2008 and he curated the Dutch Pavilion at the 55th edition of the Venice Art Biennale in 2013.

Massimo Benvegnú (Padova, 1972) lives and works in Amsterdam. Journalist and film critic, he has collaborated with the Venice and Locarno Film Festivals. Since 2011 he works at the Eye Film Institute Netherlands in Amsterdam as part of the programming team.

Veniteci a trovare
il 26 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: