Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Keep Happy Paws dogs sanctuary alive! Help us finish our projects this year!

Moreni, Romania Moreni 0, Romania
Google+

* German, Norwegian, Finnish, Dutch versions soon available

We started our new shelter in November 2013 because we had to rescue about 120 dogs immediatelly from the streets. 45 kennels are standing and half the fence; we still need to finish the fence, build some more kennels, build a roof, build a shed where we can keep the food and medicine for the dogs, put gravel on the floor and to build a playground in the back so they can relax and socialize.
All this has to be finished this year, so Happy Paws can become an authorized shelter and we can continue our work in Moreni.
We never had the luxury of finishing the shelter and then putting dogs inside; the conditions are not very good for them, but we are trying our best to keep them safe.
We will solve this issues in the order of the importance:

1. Gravel flooring: we have the neccessary funds for the gravel (thanks to our wonderful friends who donated in a previous event), but we also have to pay 4 workers (we only have 2 volunteers that can't work full time) and to pay their work we need 150 Euros. The kennels are swimming in mud and it is urgent that we put gravel all over the shelter. The workers need to clear out every kennel, meaning take the dogs (one of us will do that), take the dog houses out, put the gravel then put the houses back in and so on.

2. Build the other half of the fence. Thanks to the Dutch organization WereldAsielen and our dear friends Carlo Bakker and Astrid Westerman we have the funds for the materials (they also donated for the other half), but we need 450 Euros for the workers. We still owe them 335 Euros for building the other half and they won't work for us until we pay them. They are fast and hard working, they all the work at Happy Paws, but they work for money.

3. Build a few more individual kennels on 2 sides of the wall, for the bigger dogs who need to have more space on their own. For this, the workers ask 250 Euros.

4. Build the roof. This is a big project and we are still working on the costs. But please support it, because summer is coming and there is no natural shades at Happy Paws, we are completely exposed. I will come back with the costs for materials and workers.

5. Build a shed. We really need this project because we have no place where to keep the food, the medicine and the materials we need to clean the shelter. Also, the Food Authority says we have to put a desk in there for emergency veterinarian intervention. We are using same material as for the fence and we'll build it in a corner of the fence, so 2 of the walls are already standing.

6. Build a playground. It may not seem that important, but our dogs desperatelly need some time out of the kennels; they are stressed and bored and they need the excercise. We want to build a fence around it, a wired fence, a pool, some other things that will allow them to jump on or hide under. We still need to figure out the costs, but this is highly important for their mental health.

Thank you for supporting Happy Paws dog sanctuary! The new shelter has 100 dogs and we still have about 80 in the old shelter (together with Happy Dogs Garden and our dear colleague Dumitru Anca Ioana). We need to figure out a way to find more homes for our dogs and move almost everyone to the new shelter, but in the present conditions, that is impossible. We simply can't fail 180 dogs that depend on us for their lives.

If you wish to support one or more of our projects, please donate to Paypal: happypaws.moreni@gmail.com
or to

Bank details:
* Euro/ Lei: IBAN: RO02RZBR0000060013365793 , SWIFT: RZBRROBUXXX opened at Raiffeisen Bank, Moreni Agency, on the name Popescu Anda Maria.

*Norwegian account: 1870.43.20554
IBAN: NO5118704320554
SWIFT: ODASNO21

with one of the messages: "workers", "kennels", "shed", "roof", "playground".

Thank you!

Dutch

We begonnen met ons nieuwe asiel in november 2013, omdat we onmiddellijk rond de 120 honden van de straat moesten redden. Er staan 45 kennels en de helft van het hekwerk is klaar; we moeten nog het hek afmaken, meer kennels bouwen, een dak bouwen, een schuur maken voor opslag van voedsel en medicijnen voor de honden, grint op de vloer, en er moet achterin een speelveld komen, zodat de honden kunnen relaxen en socialiseren. Dit moet allemaal dit jaar af, zodat Happy Paws een officieel asiel kan worden en we ons werk in Moreni kunnen voortzetten. We hadden helaas nooit de luxe om eerst het asiel te bouwen en daarna de honden er in onder te brengen. De omstandigheden zijn niet geweldig voor ze, maar we doen ons best om ze in veiligheid te houden. We gaan het aanpakken in volgorde van belangrijkheid:
1. Grintvloeren. We hebben het noodzakelijke budget bij elkaar voor het grint (dankzij onze fantastische vrienden die daarvoor in een eerder evenement hebben gedoneerd), maar we moeten ook 4 werklieden betalen (we hebben slechts 2 vrijwilligers die niet fulltime kunnen werken), en om hun werk te kunnen betalen hebben we 150 euro nodig. De kennels drijven in de modder en het is dringend nodig dat we grint in alle kennels leggen. De werklieden moeten elke kennel leeghalen, de honden er uit halen (een van ons zal dat doen), de hondenhokken er uithalen, het grint er in leggen, de hondenhokken terugplaatsen, enzovoorts. 2. De andere helft van het hek bouwen. Dankzij de Nederlandse organisatie Wereldasielen en onze lieve vrienden Carlo Bakker en Astrid Westerman hebben we het budget voor de materialen (ze hebben ook gedoneerd voor de andere helft), maar we hebben 450 euro nodig voor de werklieden. Ze hebben nog 335 euro tegoed van ons voor het maken van het eerste gedeelte, en ze zullen niet aan de slag gaan tot ze het geld hebben. Het zijn goed en harde werkers, ze doen al het werk voor Happy Paws, maar ze doen het wel voor het geld.
3. Meer individuele kennels bouwen langs twee kanten van het hekwerk. Voor de grotere honden die meer ruimte voor zichzelf nodig hebben. Hiervoor vragen de werklieden 250 euro.
4. Het dak bouwen. Dit is een groot project en we zijn de kosten nog aan het uitwerken. Maar steun dit alsjeblieft, want het wordt weer zomer en er is geen natuurlijke schaduw bij Happy Paws, we zijn totaal aan de elementen overgeleverd. Ik kom er nog op terug zodra de kosten voor materialen en de werklieden zijn uitgerekend.
5. Een schuur bouwen. Dit is een belangrijk project, omdat we geen plek hebben om het voer, de medicijnen en de schoonmaakmaterialen te bewaren. Daarnaast heeft de Roemeense Voedsel- en Warenautoriteit ons gezegd dat we een werkplek moeten regelen voor spoed veterinaire hulp. We gebruiken dezelfde materialen als voor het hekwerk, en we bouwen het in een hoek van het hek, dus twee van de muren staan er al.
6. Een speelveld aanleggen. Het lijkt niet zo belangrijk, maar onze honden hebben erg veel behoefte om even uit de kennels te zijn; ze hebben stress, vervelen zich en hebben beweging nodig. We willen een hek om het speelveld maken, van draadwerk, en een zwembadje maken, en wat objecten neerleggen waar ze overheen kunnen springen of onder kunnen schuilen. We moeten de kosten nog becijferen, maar het is heel belangrijk voor hun mentale gezondheid. Dank je wel voor je steun aan het Happy Paws asiel! Het nieuwe asiel telt 100 honden en we hebben er nog 80 in het oude asiel zitten (samen met Happy Dogs Garden en onze fijne collega Anca Ioana Dumitru). We moeten uitzoeken hoe we meer honden kunnen plaatsen voor adoptie, en bijna alle honden naar de nieuwe locatie overbrengen, maar onder de huidige omstandigheden is dat onmogelijk. We kunnen gewoonweg de 180 honden die van ons afhankelijk zijn niet laten stikken.
Als je een of meer projecten wil steunen, doneer dan via Paypal: happypaws.moreni@gmail.com of via de bank: IBAN: RO02RZBR0000060013365793 , SWIFT: RZBRROBUXXX , Raiffeisen Bank, kantoor Moreni, in naam van Popescu Anda Maria.
met een van de projectomschrijvingen: "workers", "kennels", "shed", "roof", "playground".
Heel hartelijk bedankt!

Norwegian:

Vi startet vårt nye shelter i november 2013, da vi måtte redde ca 120 hunder akutt fra gatene. 45 kenneler er oppe og står og halve gjerdet. Vi trenger å få bygget gjerdet ferdig, bygge noen flere kenneler, bygge et tak, bygge et skur hvor vi kan lagre mat og medisiner til hundene, legge grus på gulvet og vi må bygge en lekeplass på baksiden, slik at hundene kan leke, slappe av og sosialisere. Alt dette bør bli ferdig i år, slik at Happy Paws blir et autorisert shelter og vi kan fortsette vårt arbeid for hundene i Moreni. Vi fikk ikke fullført shelteret før vi måtte fylle det med hunder, så forholdene idag er langt fra optimale for hundene. Vi prøver likevel vårt beste for å holde dem trygge og friske. Vi vil løse disse problemene i prioritert rekkefølge:
1. Grusgulv: Vi har penger til grus (takk til våre fantastiske venner som har donert til dette tidligere), men vi må også betale fire arbeidere (vi bare har to frivillige som ikke kan arbeide fulltid). For å betale for dissearbeiderne, trenger vi 150 euro . Kennelene bader i gjørme, så det haster å få gruset dem opp. Før det gruses, må det som er der tømmes. Hundene og hundehusene må ut for at arbeiderene skal få utført denne jobben. Så må alt på plass igjen etterpå. En stor jobb for både oss og arbeiderne.
2. Bygge den andre halvparten av gjerdet . Takket være donasjoner fra den nederlandske organisasjonen WereldAsielen og våre kjære venner Carlo Bakker og Astrid Westerman har vi penger til materialene. Vi trenger imidlertid 450 euro til å betale arbeiderne. Vi skylder dem 335 euro for byggingen av den første delen av gjerdet, og de vil ikke jobbe mer før vi betaler dem for dette. De er effektive og hardtarbeidende, og gjør alt arbeidet for Happy Paws. Men de gjør det kun for pengene.
3. Bygge flere individuelle kenneler på to av veggene. Dette for å gi plass til de større hundene som trenger mer plass for seg selv. For dette vil arbeiderne ha 250 euro.

4. Bygge tak. Dette er et stort prosjekt, og vi jobber fortsatt med kostnadsoverslag. Vær så snille å støtte dette arbeidet, for sommeren kommer fort, og det er ingen naturlig skygge på Happy Paws. Så til sommeren vil hundene være altfor eksponert for sol. Jeg kommer tilbake med kostnader for materialer og arbeidere når de er utarbeidet.
5. Bygge et skur. Dette er tvingende nødvendig fordi vi ikke har noe sted å oppbevare maten , medisinene og redskapene vi bruker for å rengjøre og vedlikeholde shelteret. Mattilsynet sier også at vi må ha et bord som kan brukes av veterinær for skader som haster. Til dette, bruker vi de samme materialene som til gjerdet. Vi bygger det i hjørnet av gjerdet, slik at to av veggene allerede er ferdige.
6. Bygge en lekeplass . Dette virker kanskje ikke så viktig, men våre hunder trenger desperat mer tid utenom egen kennel. De er stresset og lei, og trenger mosjon, lek og sosialisering. Vi ønsker å bygge et gjerde rundt lekeplassen, et basseng og andre ting som gjør at de kan hoppe opp på/gjemme seg under ting. Kostnadene for dette må utarbeides, men vi føler at dette er viktig for hundenes mentale helse. Takk for at du støtter Happy Paws dog sanctuary! Det nye shelteret har nå 100 hunder, og vi har fortsatt 80 i det gamle shelteret (sammen med Happy Dogs Garden og vår kjære kollega Dumitru Anca Ioana). Vi trenger å finne en måte som gjør at flere av hundene blir adoptert og får gode hjem. Og etterhvert flytte hundene fra det gamle shelteret over i det nye. Slik tilstanden er idag, er dette forløpig umulig. Hjelp oss å gjøre dette mulig! Vi har 180 hunder som vi ikke kan eller vil svikte! De er avhengige av oss for å ha gode liv.
Hvis du ønsker å støtte ett eller flere av våre prosjekter, vennligst donèr til Paypal: happypaws.moreni@gmail.com,
eller til: Bankinfo: * Euro/ Lei: IBAN: RO02RZBR0000060013365793 , SWIFT: RZBRROBUXXX opened at Raiffeisen Bank, Moreni Agency, on the name Popescu Anda
Maria.

*Norwegian account: 1870.43.20554
IBAN: NO5118704320554
SWIFT: ODASNO21

Skriv en eller fler av disse beskjedene: "workers" (arbeidere), "kennels" (kenneler/hundegårder), "shed" (skur/lager), "roof" (tak), eller "playground" (lekeplass/luftegård).

Skriv en eller fler av disse beskjedene: "workers" (arbeidere), "kennels" (kenneler/hundegårder), "shed" (skur/lager), "roof" (tak), eller "playground" (lekeplass/luftegård).

Finnish:

HAPPY PAWS –TARHAPROJEKTI Aloitimme uuden tarhan rakentamisen marraskuussa 2013, koska meidän piti pelastaa kaduilta noin 120 koiraa. Meillä on vielä paljon tehtävää. Tähän mennessä olemme pystyttäneet 45 kenneliä ja puolet aidasta; aita tulee vielä rakentaa loppuun, kenneleitä pitää rakentaa lisää, rakentaa katto, rakentaa vaja, jossa voimme pitää ruokaa ja lääkkeitä koirille, levittää soraa tarhalle ja rakentaa leikkipaikka koirille, jossa ne voivat touhuta, rentoutua ja seurustella. Kaiken tämän on oltava valmista tämän vuoden aikana, jotta saamme tarhalle virallisen valtuutuksen ja jatkaa työtämme Morenissa. Meillä ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta viimeistellä tarhaa ja laittaa sinne kaikkia koiria. Tällä hetkellä olosuhteet eivät ole koirille kovin hyvät, mutta teemme parhaamme pitääksemme ne turvassa. Aiomme ratkaista haasteet tärkeysjärjestyksessä:
1. Soran laitto/työmiesten palkat: meillä tarvittavat varat soran hankkimiseen (kiitos ihanien ystävien, jotka lahjoittivat sitä varten edellisessä tapahtumassa), mutta meidän on myös maksettava 4 työntekijän palkat, yhteensä 150 euroa (apunamme meillä on vain 2 vapaaehtoista, jotka eivät voi työskennellä kokopäiväisesti). Kennelit ovat aivan mutaisia ja on tärkeää, että laitamme soraa kaikkialle tarhaan.
2. Aidan toisen puolikkaan rakentaminen Kiitos hollantilaisen WereldAsielen –järjestön ja rakkaiden ystäviemme Carlo Bakkerin ja Astrid Westermanin meillä on varat materiaalien hankkimiseen, mutta tarvitsemme 450 euroa työntekijöiden palkkoihin. Olemme yhä velkaa heille 335 euroa ensimmäisen puolikkaan rakentamisesta, eivätkä he suostu jatkamaan töitä ennen kuin maksamme heille. He ovat nopeita ja ahkeria, ja tekevät meille tunnollisesti töitä, mutta työskentelevät vain rahan edestä
. 3. Yksittäiskenneleiden rakentaminen isommille koirille, jotka tarvitsevat enemmän omaa tilaa. Tätä varten meidän pitää maksaa työntekijöille 250 euroa.
4 . Katon rakentaminen. Tämä on iso projekti ja laskemme parhaillaan, miten paljon se tulisi maksamaan. Toivon, että tukisitte sitä, sillä kesä on tulossa eikä tarhallamme ole luontaista varjostusta missään, joten olemme täysin säiden armoilla. Kustannusarvion täsmennyttyä kerron siitä lisää.
5. Vajan rakennus. Me todella tarvitsemme vajan, sillä meillä ei ole paikkaa, missä pitää ruokia, lääkkeitä ja tarvikkeita. Lisäksi elintarvikeviranomaisten vaatimusten mukaan meidän täytyy järjestää sinne operointipöytä, jota eläinlääkäri voi tarvittaessa käyttää hätätilanteissa. Olemme suunnitelleet rakentavamme vajan tontin kulmaan; kun käytämme jo olemassa olevaa aitaa hyväksemme, vajaa varten on jo kaksi seinää valmiina.
6. Leikkipaikan rakentaminen. Se ei ehkä vaikuta niin tärkeältä, mutta koirat tarvitsevat kipeästi aikaa myös kenneleiden ulkopuolella; koirat ovat stressaantuneita ja tylsistyneitä häkeissään ja ne tarvitsevat liikuntaa. Leikkipaikka on erittäin tärkeä koirien mielenterveyden kannalta. Meidän on vielä selvitettävä tämän hankkeen kustannukset. Kiitos, että tuet Happy Pawsin tarhahanketta! Uudella tarhalla on 100 koiraa ja vanhalla yhä 80. Pyrimme aktiivisesti panostamaan tapoihin, joilla saisimme koiria adoptioon ja löytäisimme niille koteja. Meidän pitäisi päästä pikimmiten siirtämään loputkin koirat uudelle tarhalle, mutta nykyisissä olosuhteissa se on mahdotonta. Hanke on meille sydämenasia, emmekä yksinkertaisesti voi epäonnistua, sillä 180 koiran henki on kiinni meistä. Jos haluat tukea yhtä tai useampaa hankettamme, voit lahjoittaa seuraavasti: - Paypal : happypaws.moreni @ gmail.com - Pankkitilillemme * IBAN : RO02RZBR0000060013365793, SWIFT: RZBRROBUXXX, pankki: Raiffeisen Bank , Morenin konttori. Tilinhaltijan nimi: Popescu Anda Maria. Ystävällisesti käytäthän viitettä, jotta lahjoituksesi kohdistuu oikein haluamallesi kohteelle: "workers", "kennels", "shed", "roof", "playground". Lämmin kiitos!

German:

November 2013 eröffneten wir unsere neues Tierasyl, da mindestens 120 Hunde schnellstmöglich von der Straße gerettet werden mussten. 45 Hundezwinger stehen und die Hälfe der Zäune, die dringend fertiggestellt werden müssen. Wir benötigen wie schon gesagt, die Fertigstellung der Zäune, mehr Zwinger, Dächer, einen Schuppen für Lebensmittel und Medikamente, jede Menge Kies für den Boden und eine Art „Freilauf“ um zu toben, relaxen und soziale Kontakte zu knüpfen. All das muss dieses Jahr noch in Angriff genommen und gebaut werden, das Happy Paws ein anerkanntes Asyl wird und wir unsere Arbeit in Moreni fortsetzen können. Leider hatten wir nie den Luxus unser Heim so für die Hunde zu gestalten, dass es Ihren Bedürfnissen und deren Bedingungen entspricht. Jedoch geben wir Ihnen alles was in unserer Macht steht um Ihnen ein besseres Leben zu bieten bis sie ein zu Hause gefunden haben. Benötigtes Material, die nach Wichtigkeit gelistet sind:
1. Kiesböden wir haben die Mittel um den Kies zu beschaffen. (Danke und unsere wunderbaren Freunde, die in einer früheren Veranstaltung gespendet haben). Jedoch müssen 4 Mitarbeiter mit jeweils 150 Euro bezahlt werden. Wir haben leider nur 2 Freiwillige, die jedoch nicht Vollzeit arbeiten können. Die Zwinger schwimmen im Schlamm und es ist dringend notwendig diese mit Kies aufzufüllen, was bedeutet, die Zwinger müssen ausgeräumt werden. Hundehütten raus, Hunde raus, Kies in den Zwinger streuen, Häuser und Hund wieder rein. Das schafft man leider nur Hand in Hand mit mehreren Arbeitern.
2. Fertigstellung der Zäune Dank der niederländischen Organisation WereldAsielen und unserer lieben Freunde Carlo Bakker und Astrid Westerman haben wir auch hier wieder die Mittel um die Zäune zu beschaffen. Doch um diese aufzustellen, benötigen wir professionelle Arbeiter. Sie verlangen für Ihre Arbeit 450 Euro. Außerdem schulden wir Ihnen noch vom ersten Teil der Errichtung 335 Euro. Bis wir diese Rechnung nicht beglichen haben, werden sie nicht mehr für uns arbeiten. Die Arbeiter sind schnell und arbeiten hart!
3. Bau mehrerer Zwinger Inmitten von Happy Paws Garden steht eine Mauer an der wir beidseitig Zwinger für große Hunde erreichten wollen. Hierfür werden 250 Euro benötigt.
4. Dach Das ist unser größtes Projekt. Wir arbeiten immer noch an den Kosten! Der Sommer steht vor der Tür und auf dem Gelände gibt es leider keinerlei Möglichkeiten den Hunden auf natürliche Weise Schatten zu liefern. Ich werden die Arbeiter um ein Angebot bitten, damit man eine Zahl vor Augen hat.
5. Bau eines Schuppens Diesen benötigen wir auch dringend! Wir haben leider keinen Platz um das Hundefutter, Medikamente und andere Materialien zu lagern. Außerdem sagt die Lebensmittelbehörde, dass wir einen Notfall Tisch für tierärztliche Einsätze bereitstellen müssen. Wir wollen Ihn zwischen zwei schon vorhandenen Wänden einbauen, sodass nur noch ein Teil des Zaunes davor gesetzt werden muss.
6. Freilauf Dies erscheint erst einmal nicht so wichtig. Jedoch brauchen unsere Hunde die tagein, tagaus im Zwinger sitzen, gestresst, gelangweilt sind einen Auslauf. Hier sollen sie sich austoben können, Übungen machen und soziale Kontakte knüpfen. Der Freilauf soll eingezäunt sein, einen Pool für heiße Sommertage haben, Spielsachen, Verstecke und noch vieles mehr. Wir müssen uns erst wegen den Kosten erkundigen, aber dieser Platz absolut wichtig für die psychische Gesundheit der Hunde ist. Danke für die entgegengebrachte Unterstützung! Das neue Heim umfasst 100 Hunde zusätzlich zu den 80 Hunde von dem bereits bestehenden Happy Paws (zusammen mit Happy Paws Garden und meiner lieben Kollegin Dumitru Anca Iona) Wir müssen einen Weg finden um unseren Hunden neue Unterkünfte zu bieten und die bei uns befindlichen Hunde in unser neues Heim zu überführen. Doch im jetzigen Zustand ist es unmöglich! Wir können nicht aufgeben, oder scheitern. Das Leben von 180 Hunden liegt in unserer Hand! Wenn Sie eines oder mehrere unserer Projekte unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an: PayPal spenden : happypaws.moreni @ gmail.com oder Bankverbindung: Euro / Lei: IBAN: RO02RZBR0000060013365793 , SWIFT: RZBRROBUXXX eröffnet in der Raiffeisen Bank , Moreni Agentur , auf den Namen Maria Popescu Anda .
Verwendungszweck:
-worker - kennels - shed - roof - playground

Danke!

Veniteci a trovare
il 31 maggio 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: