Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

17 Międzynarodowy Festiwal Rysowania - 17th International Festival of Drawing - Zabrze 2014

MOSiR Zabrze ul Matejki 6, Zabrze, Polonia
Google+

17 Międzynarodowy Festiwal Rysowania odbędzie się dnia 30 maja 2014 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu pod hasłem “Europa – nasz wspólny dom”.
http://www.szkolaplastyczna.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=46
Wstęp 5 zł
nie prowadzimy zapisów na festiwal...rysuje kto chce.....

W dniu 30 maja 2014 roku w Zabrzu odbędzie się 17 Międzynarodowy Festiwal Rysowania - Zabrze 2014. Konkurs polega na wykonaniu rysunku z żywego modela w przewidzianym czasie. Wiek uczestników bez ograniczeń. Rysunki będą nagradzane według kategorii wiekowych, w każdej kategorii Jury przyzna przez siebie ustaloną ilość nagród.

30 maja 2014 (piątek)
HALA MOSiR w Zabrzu przy ul. Matejki 6 (wstęp 5 zł)

OTWARTY KONKURS RYSOWANIA Z NATURY

10.00 - 11.00 wpuszczanie na halę uczestników konkursu
11.15 - 11.30 Oficjalne rozpoczęcie festiwalu
11.30 - 12.00 rysowanie i występ zespołu flamenco - Cocotier
12.00 - 12.15 przerwa dla osób pozujących i występ grup tanecznych - D'efekt (układ country i gnomy)
12.15 - 13.00 rysownie i występ zespołu rockowego - Meinusch Project
13.00 - 13.15 przerwa dla osób pozujących i występ - Teatr Tańca "KLU" i zespół taneczny "MAMI"
13.15- 14.00 rysowanie i występ zespołu rockowego - Jenzory
14.00 - 14.15 przerwa dla osób pozujących i występ zespołu tanecznego - Ślunski Azyl
14.15 - 15.00 rysowanie i występ zespołu rockowego - Penso Che
15.00 – 15.30 występ zespołu rockowego - The Sudden Entrance
15.30 - 16.30 rozkładanie rysunków przez organizatorów – opuszczanie hali przez uczestników
16.30 - 19.00 obrady Jury

Konkurs polega na wykonaniu rysunku z żywego modela w przewidzianym czasie.
Wiek uczestników bez ograniczeń.
Rysunki będą nagradzane według kategorii wiekowych, w każdej kategorii Jury przyzna przez siebie ustaloną ilość nagród.
Ilość pierwszych, drugich, trzecich miejsc i wyróżnień ustala Jury.
Nagrodzone prace ukażą się w katalogu z festiwalu.
Grand Prix festiwalu otrzyma autor najlepszego rysunku z pośród wszystkich kategorii.
Rysunki pozostają własnością organizatorów.
Udział w festiwalu jest jednocześnie zgodą na wymagania regulaminu.

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW FESTIWALU:
1. Kategoria - bez ograniczeń - szkoły specjalne, osoby niepełnosprawne, domy dziecka (wstęp wolny)
2. Kategoria - od 2 do 6 lat - żłobki i przedszkola,
3. Kategoria - od 7 do 10 lat - szkoły podstawowe kl. I-III,
4. Kategoria - od 11 do 13 lat - szkoły podstawowe kl. IV-VI,
5. Kategoria - od 14 do 16 lat - gimnazja,
6. Kategoria - od 17 do 19 lat - szkoły średnie,
7. Kategoria - od 17 do 20 lat - szkoły plastyczne /LP i OSSP/,
8. Kategoria - od 20 do 25 lat - szkoły wyższe,
9. Kategoria - od 26 do 100 lat

UWAGA: Rysunek przed oddaniem do oceny jurorów, należy na odwrocie czytelnie podpisać:
imię i nazwisko, wiek, adres domowy,
jeżeli uczestnik festiwalu się uczy, studiuje lub pracuje to podaje dodatkowo:
nazwa i adres szkoły, uczelni lub zakładu pracy, telefon kontaktowy, e-mail.

On 30 May 2014 in Zabrze will be held the 17th International Festival of Drawing - Zabrze in 2014. The competition involves making a drawing from a live model in due time. Age of participants without restrictions. Drawings will be awarded by age category , in each category the jury will award a fixed amount of their awards.

May 30, 2014 (Friday)
HALL MOSiR in Zabrze , ul. Matejko 6 ( entry 5 zł )

OPEN CONTEST DRAWING FROM NATURE

10.00 - 11.00 letting the hall contest participants
11.15 - 11.30 Official opening of the festival
11.30 - 12.00 Drawing and live performance Flamenco - Cocotier
12.00 - 12.15 break for people posed and performance dance groups - D'effect (layout country and gnomes)
12.15 - 13.00 hand drawing and play rock band - Meinusch Project
13.00 - 13.15 break for people posed and performance - Dance Theatre "KLU" and the dance group "MAMI"
13.15-14.00 Drawing and play rock band - Jenzory
14.00 - 14.15 break for people posed and performance dance team - Ślunski Asylum
14.15 - 15.00 Drawing and play rock band - Penso Che
15.00 - 15.30 play rock band - THE Sudden Entrance
15.30 - 16.30 unfolding drawings by the organizers - down the hall by the participants
16.30 - 19.00 Jury deliberations

The competition involves making a drawing from a live model in due time.
Age of participants without restrictions.
Drawings will be awarded by age category , in each category the jury will award a fixed amount of their awards.
Number of first, second , third places and honorable mentions determined by the Jury.
The winning works will be published in the catalog of the festival.
Grand Prix of the festival will receive the author of the best drawing from among all categories.
Drawings remain the property of the organizers.
Participation in the festival is also the consent of the requirements of the Rules .

AGE CATEGORIES FESTIVAL PARTICIPANTS :
1 Category - without limitation - special schools , the disabled , orphanages (free admission )
2 Category - from 2 to 6 years - nurseries and kindergartens,
3 Category - from 7 to 10 years - primary school class I- III ,
4 Category - from 11 to 13 years - primary school class IV- VI ,
5 Category - from 14 to 16 years old - middle schools ,
6 Category - from 17 to 19 years - high schools,
7 Category - from 17 to 20 years - school art / LP and OSSP / ,
8 Category - from 20 to 25 years - universities,
9 Category - from 26 to 100 years

NOTE: Drawing before handing to evaluate the jurors should be on the back legibly sign : name, age , home address ,
if the participant learns the festival , studying or working is given in addition:
name and address of school, college or workplace , contact telephone number ,
e- mail address .

Veniteci a trovare
il 30 maggio 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: