Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

CHCEME MOTOGP V ČR!!!/WE WANT MOTOGP IN CZ!!!

Praha - Letná Letenské sady, Praga, Repubblica Ceca
Google+

Pokud něco neuděláme, Česká republika za rok přijde o závod MotoGP. Grand Prix České republiky totiž po letech hrozí, že nedostane žádnou podporu státu. A to znamená konečnou.
Nechcete to dopustit? Vadí vám, že padesátiletá tradice, která z nás udělala motocyklovou velmoc, má jen tak skončit kvůli tomu, že je pár bafuňářům trnem v oku? Že v zemi, kde se můžou vyhodit miliardy za jednorázové lyžařské mistrovství, kde se posílá jen tak ze dne dotace 60 milionů na stadion provinčního fotbalového klubu, nedokážou politici dát peníze na poplatek za Grand Prix? Že si nedokážou domyslet, že se jim několikanásobně vrátí? Připadá vám to celé absurdní?
Tak se k nám přidejte. Na této stránce se dozvíte, jaké akce se plánují na podporu zachování Grand Prix. Možná to skončí jen na Facebooku. Možná sepíšeme petici. Možná vzniknou protestní samolepky. A možná všichni společně vyjedeme na Prahu, abychom ukázali politikům, že CHCEME MOTOGP V ČR! A že by to měli chtít i oni.
Celá tahle stránka vznikla, protože nám – motorkářům – došla trpělivost s tím, jak politici označují MotoGP za Matějskou, jak si odmítají připustit, že jde o největší akci v České republice. A to je potřeba jim ukázat. Na Grand Prix se nás každý rok sjedou jen na motorkách desetitisíce. Tak přestaňme mlčet!
Tohle není stránka na podporu Abrahama nebo Automotodromu Brno. Tohle je stránka na podporu Grand Prix, která patří na Masarykův okruh. Přežila komunistickou éru, přežila konec přírodních okruhů, přežila divoké začátky kapitalismu. A naší povinností je udělat všechno pro to, aby tady byla dál.
Přidejte se k nám a třeba společně dokážeme to, co se nepodařilo prosadit brněnským politikům ani vedení okruhu. Zachráníme Grand Prix České republiky.
Za organizátory iniciativy
Mike Fojtík
P. S. Samozřejmě jsme o této aktivitě informovali vedení Automotodromu Brno. Naše aktivity podpoří, jak budou moci.

English
If we fail to act, the Czech Republic will lose the MotoGP next year. The MotoGP race is, after many years, at risk of losing all government subsidies. This will mean the end.
Do you want to let this to happen? Does it bother you that a 50-year tradition that has made us a superpower in the motorcycling world will end just because a few pen-pushers don’t give a monkey’s? That a country which can lavish billions on a single one-off skiing championship, or which can despatch willy-nilly a grant of 60 million for a provincial football club’s stadium, is a place where politicians can’t find the fees to pay for a Grand Prix? Can’t they simply understand that any investment is returned many times over? Doesn’t this strike you as absurd?
So come and join us. This is a page where you can find out what activities are being planned in support of retaining the Grand Prix. Maybe we’ll only get as far as Facebook. Maybe we’ll organize a petition. Maybe a sticker campaign in protest. And maybe we’ll all set off to Prague to show the politicians that WE WANT THE MOTOGP IN THE CZECH REPUBLIC! And that they should want it too.
The whole page has come about because we – motorcyclists – are fed up with politicians treating the MotoGp as some minor funfair and refusing to accept the fact that it’s one of the biggest events in the Czech Republic. And it’s time we showed them! Just on bikes - tens of thousands of us meet up every year at the Grand Prix. So we should stop keeping silent!
This is not a site for supporting Abraham or Automotodrom Brno. This is a webpage in support of the Grand Prix, which belongs at the Masaryk Circuit. The Grand Prix survived the communist era; it survived the demise of natural circuits; it survived the years of ‘wild’ capitalism. Today, our responsibility is to do everything in our power to make sure it survives in future.
Join us and maybe together we can achieve what Brno politicians and the management of the circuit have so far failed to do. Let’s save the Grand Prix of the Czech Republic!
On behalf of the initiative organizersMike Fojtík
P. S. naturally we have told Automotodrom Brno about this campaign. They will support our activities wherever they can.

German
Wenn wir etwas nicht tun, verliert die Tschechische Republik in einem Jahr das Rennen MotoGP. Dem Grand Prix der Tschechischen Republik droht nämlich nach den Jahren, dass er keine Unterstützung vom Staat bekommt. Und das bedeutet Ende.Wollen Sie es nicht zulassen? Stört Sie, dass die fünfzigjährige Tradition, die aus uns eine Motorradgroßmacht gemacht hat, nur deswegen enden soll, dass sie einigen Sportfunktionären Dorn im Auge ist? Dass in dem Land, wo man Milliarden für eine einmalige Skimeisterschaft hinauswerfen kann, wo man nur so von einem Tag zu anderem eine Dotation von 60 Millionen auf das Stadion eines provinziellen Fußball-Clubs schickt, die Politiker nicht in der Lage sind, Geld für die Gebühr für den Grand Prix zu geben? Dass sie nicht in der Lage sind, sich vorzustellen, dass sie es mehrmalig zurückbekommen? Kommt Ihnen das ganze absurd vor?So schließen Sie sich uns an. Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Aktionen für die Unterstützung des Grand Prix geplant werden. Es kann sein, dass es nur auf Facebook endet. Vielleicht, schreiben wir eine Petition zusammen. Vielleicht kommen Protestselbstkleber. Und vielleicht fahren wir alle zusammen auf Prag, um den Politikern zu zeigen, dass wir MOTOGP IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK WOLLEN! Und dass auch sie es wollen sollten.Diese ganze Seite ist entstanden, weil wir – Motorradfahrer – bereits unsere Geduld damit verloren haben, wie die Politiker MotoGP als Matějská (Matthias-Kirmes in Prag) bezeichnen, wie Sie ablehnen, sich einzugestehen, dass es sich um die größte Veranstaltung in der Tschechischen Republik handelt. Und man braucht es ihnen zu zeigen. Beim Grand Prix kommen jedes Jahr nur auf Motorrädern Zehntausende Besucher. Hören wir also auf zu schweigen!Dies ist keine Seite für die Unterstützung von Abraham oder Automotodrom Brno. Dies ist eine Seite für die Unterstützung des Grand Prix, der auf den Masaryk-Ring gehört. Er hat die kommunistische Ära, das Ende der Naturringe, wilde Anfänge des Kapitalismus überlebt. Und unsere Pflicht ist, alles dafür zu tun, dass er hier weiter bleibt. Schließen Sie sich uns an und wir schaffen gemeinsam vielleicht das, was weder Brünner Politikern noch der Geschäftsführung des Rings gelungen ist. Wir retten den Grand Prix der Tschechischen Republik.Für Organisatoren der InitiativeMike FojtíkP. S. Wir haben selbstverständlich die Geschäftsführung von Automotodrom Brno über diese Initiative informiert. Sie unterstützt unsere Aktivitäten wie es nur möglich sein wird.

Polsky
Jeżeli tą sytuacją nie będzie się nikt interesował to Republika Czeska w przyszłym roku już nie będzie organizować MotoGP. Może się stać, że Grand Prix Republiki Czeskiej po tylu latach nie dostanie żadnego wparcia państwa. I to oznacza jedyne. Koniec. I co wy na to? Podoba się wam, że 50 lat tradycji zniknie w migu oka? Jeżeli możemy sponzorować jednorazowe Mistrzostwa narciarskie, na które wynałoży się miliardy, dalej posyła się dotacje na Football Club 60 milionów, nie można wynałozyć oplatę za Grand Prix? Czy nie myślą o tym, że zysk będzie kilkakrotny? Zgadzacie się z nami, że to jest absurdne? To dołaczcie do nas! Na stronie tej, będą wszystkie potrzebne informacje, może zostaniemy tylko na Facebooku, może będziemy podepisywać petycję! Może będą naklejki wsparcia MotoGP. Może wszyscy pojedziemy do Pragi, żeby pokazać na co nas stać! Pokażemy politykom, że MotoGP w Republice Czeskiej CHCEMY! Cała ta grupa ludzi – nas motocyklistów – już nie ma cierpliwości, by politycy nas tak traktowali. Nie chcą przyznać, że chodzi o największą akcję w Republice Czeskiej. Musimy jim pokazać, na co nas stać! Na Grand Prix przyjeżdża każdego roku dziesiątki tysiące motocyklistów. Przestańmy milczeć! Ta strona nie jest do wsparcia Abrahama lub Automotodromu Brno. Ta page wznikła, żeby wspierać Grand Prix. Przetrwała komunizm i początki kapitalizmu. Naszym zobowiązaniem jest wspierać Grand Prix, żeby przetrwał i dalej. Uratujmy Grand Prix Republiki Czeskiej! Organizator: Mike Fojtík.
Także informowaliśmy Automotodrom Brno, i wspierają nas, jak najbardziej!

ITALIA
Se non facciamo qualcosa la Repubblica Ceca l´anno prossimo perderà la gara MotoGP. Il Grand Prix della Repubblica Ceca è dopo alcuni anni in pericolo di non ricevere nessuna sovvenzione dallo Stato. E ciò significa la fine assoluta.Non volete che questo accada? Vi dà fastidio che la tradizione di cinquant´anni che ha fatto della Repubblica Ceca una superpotenza motociclistica dovrebbe finire così solo perché per alcuni funzionari significa un pruno nell´occhio? Che nel paese dove possono essere buttati i miliardi per un campionato di sci organizzato una sola volta, dove si manda solo così da un giorno all´altro una dotazione nell´ammontare di 60 milioni per uno stadio di un club di calcio di provincia, i politici non sono in grado di fornire i mezzi per la tassa del Grand Prix? Veramente non riescono a pensare che tale somma ritornerà moltiplicata? Vi sembra assurdo?Unitevi a noi. Su questa pagina troverete le informazioni degli eventi che si preparano per sostenere la conservazione dell´organizzazione del Grand Prix. È possibile che finirà solo su Facebook. Probabilmente scriveremo una petizione. Probabilmente faremo gli adesivi di protesta. E probabilmente andremo tutti insieme a Praga per fare vedere ai politici che VOGLIAMO MOTOGP IN REPUBBLICA CECA! E che dovrebbero volerlo anche loro.Tutta la pagina è stata creata perché noi - motociclisti – abbiamo perso pazienza con quello che dicono i politici che comparano il MotoGP con la Kermesse di Matějská, e rifiutano di ammettere che si tratta del più grande evento in Repubblica Ceca. Bisogna farglielo vedere. Ogni anno siamo in decine di migliaia presenti al Grand Prix solo sulle moto. Dunque smettiamola di tacere!Questo non sono le pagine per sostenere Abraham oppure Automotodrom di Brno. Sono le pagine per sostenere il Grand Prix che fa parte del circuito Masaryk. Ha sopravvissuto l´epoca del comunismo, ha sopravvissuto la fine dei circuiti naturali, ha sopravvissuto gli inizi movimentati del capitalismo. E il nostro dovere di fare tutto il possibile per fare continuare la sua esistenza.Unitevi a noi e probabilmente riusciremo insieme ad ottenere ciò che non sono riusciti ad ottenere i politici di Brno e nemmeno la direzione del circuito. Salviamo il Grand Prix della Repubblica Ceca!Per gli organizzatori dell´iniziativa.Mike FojtíkP. S. Naturalmente abbiamo informato della nostra iniziativa la direzione dell´Automotodrom Brno. Sosterrà le nostre attività quanto potrà.

Veniteci a trovare
il 20 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: