Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

LARA FABIAN - EUROPEAN AUTUMN TOUR 2014 - 16/10/2014 FORUM KARLÍN

Forum Karlín Pernerova 53, Praga, Repubblica Ceca
Google+

For English and Frrench text scroll down.
Pozvěte také své přátele, děkujeme za sdílení. / Invite your friends also, thanks for sharing. / Inviter vos amis pour un concert unique á Prague.
Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8
16.10.1014 20:00

LaraFabian, zpěvačka s nejkrásnějším hlasem na světě, přijíždí do Prahy!

Lara Fabian zahrnula Prahu do svého podzimního koncertního turné Le Secret a dne 16. 10. 2014 vystoupí na jediném exkluzivním koncertě ve Foru Karlín.

Když Lara Fabian na jaře roku 2012 poprvé navštívila Českou republiku, nejenže téměř okamžitě vyprodala Smetanovu síň Obecního domu v Praze, ale především zcela nadchla české publikum, které její oduševnělý projev dosud znalo jen z nahrávek. Zpěvačka na procházce po Karlově mostě sebrala kamínek a přála si, aby se ke svému vřelému publiku mohla brzy vrátit. A její přání a hlavně přání mnoha jejích posluchačů se letos na podzim splní. Laro, děkujeme!

Lara Fabian se narodila v Belgii, dětství však prožila se svojí italskou maminkou na Sicílii. Její otec byl kytaristou v kapele tehdy populární Petuly Clark. Malá Lara z počátku pouze docházela na hodiny klasického zpěvu, když však ve svých 8 letech dostala od rodičů klavír, její hudební nadání se mohlo rozvinout naplno. Lara Fabian začala skládat své první písně a byla jen otázka času, kdy si výjimečného talentu povšimne svět. Osudovým se jí po profesionální i osobní stránce stalo setkání se skladatelem Rickem Allisonem. Byla to láska na první pohled a tehdy dvacetiletá Lara se s ním okamžitě odstěhovala do kanadského Quebecu a vydala tam svoji první desku Lara Fabian. Nádherný hlas, přesahující hranice sfér, a dotýkající se tak přímo srdcí posluchačů, zprvu obdivoval především frankofonní svět. Lara Fabian kolem sebe nikdy neměla management tlačící jí k popovému mainstreamu, vždy si vybírala z různých hudebních žánrů a kultur to, co sama chtěla svým nádherným hlasem publiku předat. Přesto nebo spíš právě proto prodala více než 20 milionů desek po celém světě. Lara během své strmé kariéry spolupracovala např. s Celine Dion, Sheryl Crowe, Robbie Williamsem, Alanis Morissette, ale také se Stevenem Spielbergem, kterému nazpívala soundtrack k A. I. Umělá inteligence. A samozřejmě vyprodala Carnegie Hall. Na její tvorbě diváci celého světa milují právě kombinaci popu, world music, jazzu i klasické hudby.

Také před dvěma roky v Praze – k překvapení mnohých – v půli koncertu odložila mikrofon a zcela suverénně naplnila Smetanovu síň svým nádherným hlasem, který žádnou podporu techniky nepotřebuje. Pouze dobrou akustiku. A právě na dobrou akustiku sází i pořadatel koncertu – firma BTL Agency, která Laru Fabian uvede ve zcela nové koncertní síni – multifunkčním kulturním prostoru Forum Karlín. Tato nová budova, která je mimo jiné i velmi zdařilým architektonickým počinem, slibuje přinést do Prahy nejen další „haluna bigbeat a dance party“, ale především skvělý koncertní sál, který kromě dokonalého technického zázemí pro umělce a lákavého interiéru pro diváky nabídne výborné akustické podmínky srovnatelné s klasickými koncertními sály, jakoje třeba Rudolfinum nebo již zmiňovaná Smetanova síň. Můžeme se tedy těšit na takovou menší pražskou Carnegie Hall?

Těšme se především na nádherný, chvílemi až nadpozemsky krásný hlas Lary Fabian.

Na jejím pražském koncertě jistě zazní i největší hity,jako je Je t’aime, Adagio, Tout, I will love again, a věříme, že dokonalá akustika nového Fora Karlín požitekz hudby ještě znásobí.

Datum a místo konání: 16. 10. 2014,20:00, Forum Karlín, Pernerova 53, 186 00 Praha 8 - Karlín

Vstupenky právě v prodeji – exkluzivně v sítiTicketsream www.ticketstream.cz/larafabian
v ceně již od 890 Kč.

Veškeré informace naleznete na www.btlagency.cz


ENGLISH VERSION:

Lara Fabian, the singer with the most beautiful voice in the world , comes to Prague!

Lara Fabian includes Prague in her concert tour ‘Le Secret’ and will host an exclusive single concert in Forum Karlin on Thursday, October 16th 2014.

When Lara Fabian visited the Czech Republic for the first time in 2012 the Smetana Hall of the Municipal House in Prague was sold out almost immediately. Besides that an enthusiastic Czech audience enjoyed her soulful expression so far only known from records. She walked across the Charles Bridge, picked up a stone and wished she could return to her Prague audience as soon as possible. Her wish (and that of a lot of her fans) will be fulfilled this fall! Thank you Lara!

Little Lara started with singing classical songs. At the age of 8 her parents gave her a piano andher musical talent developed to the fullest. She began composing her first songs and it was only a matter of time before this exceptional talent found worldwide attention. Lara’s fatefulencounter both personal and professional with composer Rick Allison was love at first sight. At the age of 20 she moved to him in Quebec Canada and released her first album ‘Lara Fabian’. A beautiful voice beyond the boundaries of the spheres, and thus directly affecting the hearts of the listeners, at first mainly the French-speaking world. Lara’s management never pushes her to mainstream pop but always chooses from a variety of musical genres and cultures what she wants to pass to the audience with her incredible voice. Despite, or rather because of it she sold more than 20 million records worldwide.

During her career she collaborated with Celine Dion, Sheryl Crowe, Robbie Williams, Alanis Morisette but also with Steven Spielberg as she sung the soundtrack to ‘’All Artificial Intelligence’’.An absolute highlight has been singing for a sold out Carnegie Hall. Her fans all around the world love the combination of pop, world music, jazz and classic music.

Two years ago in Prague she surprised many as she putted the microphone down and filled the Smetana Hall. Her beautiful voice doesn’t need any technical support but only good acoustics. And that is exactly what BTL Agency, the organizer of this concert, wants to point out. The event is going to take place in a new concert hall –the multifunctional and cultural space of Forum Karlin.
This new building, an extraordinary piece of architecture, promises to bring more than just another‘’big beat dance party hall’’ but on the first place a perfect concert hall with excellent technical support for artists and nice interior for the audience and on the first place perfect acoustical conditions comparable with classical concert halls as Rudolfinum and Smetana Hall. Can we look forward to a small Carnegie Hall in Prague?

We can look forward to especially gorgeous, and sometimes ethereal voice of Lara Fabian .

At the Prague concert she will play her biggest hits, such as Je t'aime, Adagio, Tout, I will love again, and we believe that the perfect acoustics of the new forum Karlin multiplies the musical enjoyment.

Date and venue: Thurday,October 16, 2014 - Forum Karlin,Pernerova 53 , 186 00 Prague 8

Tickets available nowand exclusive at Ticketstream www.ticketstream.cz/larafabian

price starts at 890CZK.

FRANCAIS:

Lara Fabian, la chanteuse à la plus belle voix au monde, arrive à Prague !

Lors de sa tournée d'automne Le Secret, Lara Fabian fera escale à Prague pour un seul concert exclusif, qui aura lieu au Forum de Karlín le 16 octobre 2014.


Lorsque Lara Fabian a visité la République tchèque pour la première fois au printemps 2012, non seulement la totalité des billets pour son concert à la salle Smetana de la Maison municipale de Prague, sont partis presque immédiatement mais surtout, elle a suscité l'enthousiasme du public tchèque qui, jusqu'ici, ne connaissait son expression inspirée qu'à partir d'enregistrements. La chanteuse, lors de sa promenade sur le pont Charles, a ramassé un débris de pierre et a exprimé le vœu de retrouver bientôt son public tellement chaleureux. Et son souhait, qui est aussi et surtout celui de ses innombrables fans, sera exaucé en automne prochain. Lara, merci!

Lara Fabian est née en Belgique, mais elle a passé son enfance avec sa mère italienne en Sicile. Son père était guitariste dans le groupe de Petula Clark, chanteuse fort populaire à cette époque. Au début, la petite Lara ne fréquentait que des leçons de chant classique, mais lorsqu'elle a reçu de ses parents, à l'âge de huit ans, un piano, son talent musical a pu se développer pleinement. Lara Fabian a commencé à composer ses premières chansons et il n'était plus qu'une question de temps pour que le monde remarque un talent aussi exceptionnel. Sa rencontre avec le compositeur Rick Allison a été fatidique sur le plan professionnel ainsi que sur le plan personnel. C'était le coup de foudre ; Lara, alors âgée de vingt ans, a suivi Rick au Québec et c'est là qu'elle a sorti son premier album, Lara Fabian. Sa voix magnifique, dépassant les limites des sphères et touchant directement le cœur des auditeurs, a tout d'abord suscité l'admiration principalement dans le monde francophone. Lara Fabian, n'ayant jamais été entourée de manageurs qui la pousseraient vers la music pop du mainstream, a toujours pu choisir parmi une variété de genres musicaux et de cultures ce qu'elle voulait faire passer à son public par le biais de sa belle voix. Malgré, ou plutôt grâce à ceci, elle a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde entier. Tout au cours de sa carrière vertigineuse, Lara a collaboré entre autres avec Céline Dion, Sheryl Crowe, Robbie Williams, Alanis Morissette, mais aussi avec Steven Spielberg, et a chanté la bande originale de son film AI Intelligence artificielle. Et bien sûr, elle a fait salle comble au Carnegie Hall. Son public du monde entier adore justement cette combinaison de musique pop, de musiques du monde, de jazz et de musique classique.

Aussi, il y a deux ans à Prague - à la surprise de beaucoup - au beau milieu du concert, elle a posé son micro et a magistralement rempli la salle Smetana de sa belle voix, qui n'a besoin d'aucun moyen de soutien technique. Une bonne acoustique lui suffit. Justement, c'est sur quoi mise l'organisateur de son nouveau concert, l'Agence BTL, qui va introduire Lara Fabian dans une toute nouvelle salle de concert, qui est le Forum de Karlín, espace culturel multifonctionnel. Ce nouveau bâtiment qui est, entre autres, une réussite en matière d'architecture, promet d'apporter à Prague non seulement une autre « salle de big beat et de dance party » , mais surtout une magnifique salle de concert qui, outre des installations techniques parfaites pour les artistes et un intérieur attrayant pour les spectateurs, offrira des conditions acoustiques comparables à celles des salles classiques de concert, comme le Rudolfinum ou la salle Smetana déjà mentionnée. Bientôt, un Carnegie Hall en plus petit, version pragoise?En premier lieu, attendons-nous à entendre la voix magnifique, par moments quasi surréelle, de Lara Fabian.

Lors de son concert à Prague, nous pourrons entendre ses plus grands succès, tels que Je t'aime, Adagio, Tout, I will love again, et nous sommes convaincus que l'acoustique parfaite du nouveau Forum de Karlín ne fera que multiplier le plaisir que la musique nous apporte.
Date et lieu du concert: le 16 octobre 2014, Forum de Karlín, Pernerova 53, CZ-186 00 Praha 8 - Karlín


Billets en vente dès maintenant – en exclusivité dans le réseau Ticketsream www.ticketstream.cz/larafabian
prix à partir de 890 CZK.

Veniteci a trovare
il 16 ottobre 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: