Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Alicja po drugiej stronie

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art Małachowskiego 3, Varsavia, Polonia
Google+

Alicja po drugiej stronie // Alice: Wonderland Across the Road

Alicja po drugiej stronie (bliźniaczy projekt do "Włodzimierz Jan Zakrzewski. Alicji w Ogrodzie Saskim" ) usytuowana zostanie w dolnych salach Zachęty. Inspiracją i punktem wyjścia stały się zabawy Carrolla ze skalą, perspektywą i przestrzenią. Instalacją otwierającą, w Małym Salonie, jest Acilja w nie wielkim salonie autorstwa Kuby Bąkowskiego. Artysta odwołując się do absurdalnej logiki marzenia sennego, dzieli ciało Alicji na elementy w różnych skalach, pozycjach i barwach, by ponownie je połączyć poprzez obiektyw camery obscury. Obiekt ten, niczym ciastko z etykietką „zjedz mnie”, wprowadzi publiczność w pomniejszoną rzeczywistość, która będzie miała swą kontynuację w kolejnej sali — miniaturowym Gabinecie osobliwości składającym się z grafik (w dużej mierze nigdy wcześniej nie pokazywanych) i obiektów z kolekcji Zachęty, przedstawiających fantastyczne stworzenia, pejzaże i tajemnicze przedmioty. Alicji nie udaje się zbyt długo zachować uzyskanych wymiarów, podobnie dzieje się z przestrzenią w galerii, która szybko wróci do właściwych sobie rozmiarów. Zmianę tę podkreślają jeszcze dwie prace pochodzące ze zbiorów Zachęty, silnie kontrastujące swoją skalą z pozostałymi dziełami: Bez tytułu Pedro Cabrity Reisa oraz Table House Bartosza Muchy (fragment instalacji 52 leniwe tygodnie. Paraarchitektura). Projekt zamyka instalacja Tralabum i mubalarT Włodzimierza Zakrzewskiego, w której pojawia się obecny w Ogrodzie Saskim motyw kart, jednak w zupełnie innej skali. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom świetlnym rozmiary sali są niejasne, a kluczową rolę pełni muzyka i jej związek z tajemniczą instalacją ujawniającą się dopiero wówczas, gdy widz jest odpowiednio blisko. Zakrzewski: „Instalacja dotyczy relacji między dźwiękiem i ruchem. Tytuł Tralabum i mubalarT odnosi się do rozdziału IV książki Po tamtej stronie lustra i co Alicja tam znalazła, zawartość tego rozdziału i jego bohaterowie Tralabum i Tralabim mają liczne konotacje muzyczne i tańczą razem z Alicją”.

kuratorka: Maria Świerżewska-Franczak
projekt Tralabum i mubalarT: Włodzimierz Jan Zakrzewski
współpraca: Michał Silski
projekt Acilja w nie welkim salonie: Jakub Bąkowski
artyści (kolekcja Zachęty): Pedro Cabrita Reis, Jan Dobkowski, Józef Gielniak, Janusz Halicki, Maciej Haufa, Zenon Januszewski, Andrzej Kalina, Marian Kruczek, Bartosz Mucha, Teresa Murak, Janusz Piotrowski, Krystiana Robb-Narbutt, Leszek Rózga, Krzysztof Wieczorek, Jacek Sowicki


Alice: Wonderland Across the Road (a twin project to 'Włodzimierz Jan Zakrzewski. Alice at Sakson Garden') is presented at the Zachęta’s ground floor. The inspiration came from Carroll’s games with scale, perspective and space. The opening installation, in the Mały Salon gallery, is Kuba Bąkowski’s Acile in a Not Larger Salon. Alluding to absurd dream logic, the artist divides Alice’s body into elements of various scales, positions and colours, in order to then reintegrate them through the lens of a camera obscura. The object, like Carroll’s ‘eat me’ cake, introduces the viewer to a scaled-down reality, which is continued in the next room with a miniature Curiosity Cabinet with prints (most of them never shown before) and objects from the Zachęta collection, showing fantastic creatures and landscapes and mysterious objects. Just as Alice does not keep her new size for long, so does the gallery space, which soon returns to its proper dimensions. This change is underscored by two more works from the Zachęta collection, their size sharply contrasting with the scale of the other pieces: Pedro Cabrita Reis’s Untitled and Bartosz Mucha’s Table House (part of the installation 52 Lazy Weeks. Paraarchitecture). The project closes with Włodzimierz Zakrzewski’s Tralabum and mubalarT, which repeats the card motif present at Ogród Saski, albeit on a much different scale. Special lighting makes the room’s dimensions unclear, and a key role is played here by music and its connection with a mysterious installation that manifests itself only from up close. Zakrzewski: ‘The installation deals with the relation between sound and movement. The title, Tralabum and mubalarT, refers to the Chapter IV of Through the Looking-Glass, and What Alice Found There; the chapter has many musical connotations, including the brothers Tweedledum and Tweedledee who dance with Alice’.

curator: Maria Świerżewska-Franczak
projekt "Tralabum and mubalarT: Włodzimierz Jan Zakrzewski
in association with: Michał Silski
project Alice in Mały Salon: Kuba Bąkowski
artists (Zachęta collection): Pedro Cabrita Reis, Jan Dobkowski, Józef Gielniak, Janusz Halicki, Maciej Haufa, Zenon Januszewski, Andrzej Kalina, Marian Kruczek, Bartosz Mucha, Teresa Murak, Janusz Piotrowski, Krystiana Robb-Narbutt, Leszek Rózga, Krzysztof Wieczorek, Jacek Sowicki

Veniteci a trovare
dal 1 giugno al 17 agosto 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: