Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Иван Мудов - Безчувствена изложба / Ivan Moudov - Indifferent Show

SARIEV GALLERY 40 Otets Paisiy street, Plovdiv, Bulgaria
Google+

Галерия SARIEV Contemporary, Пловдив
представя:

(Еnglish version below)

Иван Мудов (в сътрудничество с Анастас Мудов и Анастас Мудов младши)
Безчувствена изложба
куратор Яра Бубнова

20 май – 30 юни, 2014

Откриване 20 май

19:00 - 20:00 часа
Откриване на „Безчувствена изложба“
SARIEV Contemporary, ул. Отец Паисий 40

20:00 - 22:00 часа
Откриване на SARIEV Project Space в кв. Капанаи втората част на „Безчувствена изложба“ с представяне на „Вино за oткривания“ от Иван Мудов
SARIEV Project Space, ул. Хр. Дюкмеджиев 12, кв. КапанаSariev Contemporary има удоволствието да представи втората самостоятелна експозиция на Иван Мудов, „Безчувствена изложба“, курирана от Яра Бубнова. Изложбата ще се състои между 20 май – 30 юни, 2014 на две локации в Пловдив - в пространството на галерия SARIEV Contemporary на ул. Отец Паисий 40, както и в новото пространство – SARIEV Project Space в кв. Капана, на което това откриване ще даде реален старт. Изложбата предствя нови работи на автора.


-

Текстът към изложбата е на Яра Бубнова:
„Безчувствена изложба“ е названието, избрано от Иван Мудов за новия му проект в галерия „Сариев“. Както се полага на този автор, още от заглавието е засилен лабиринт от иронични интерпретации на множеството сериозни теми „в“ и „за“ изкуството.

Например, без да задава директно въпроса „що е автор?“, Иван Мудов предоставя поводи за различни варианти на отговор. В изложбата участват баща му Анастас Мудов и синът му Анастас Мудов. Произведенията в изложбата са дело на тримата Мудови, макар и да може да се каже, че са произлезли и от различни други „ръце“, особено в случаите, когато са използвани ready-made и нови технологии. Самият Иван Мудов принципно спазва правилото си физически да не създава артефакти.

Означава ли това усложнено и умножено авторство критика на занаятчийството в изкуството? Или по-скоро е аналитично изследване на процеса на отчуждаване на автора от творбата в три части: бащата използва ready-made, готови обекти, на които придава уникален характер с присъщия си артистицизъм (великолепната серия „Already made 7“, 2014); синът поръчва изпълнението на други („Напуканата картина“, 2014, „Performing Time“, 2013); а смелият дебют на Анастас Мудов-младши с уникалните му стенни рисунки поставя тези стратегии под съмнение още в самата изложба.

В проекта възниква и въпросът за изглеждащата доскоро непреодолима разлика между „приложното“ и „изящното“, превърнал се днес в сложен дебат за лайфстайла, традицията, новаторството и устойчивостта. Отговор може да се потърси във виртуозно изчуканите/гравирани от ръцете на бащата Мудов с традиционни медникарски шарки всекидневни, индустриално призведени битови предмети. Експонирането им в комерсиална галерия като елементи, въвлечени в логиката на концептуалния проект на Иван Мудов, дооформя интерпретационната спирала, преодоляваща дистанцията между екзотичен сувенир, функционален дизайн и „l'art pour l'art'“.

Изложбата не подминава и още един от налагащите се днес въпроси – този за цената и стойността на изкуството. „Ваучерите“, 2014, на Иван Мудов имат своя цена – както се полага на произведения на изкуството, служат за техен заместител, предлагат отбивки от цената, свеждат я до символно означаване, отпращат към критичните стратегии на концептуализма, подиграват се като Fluxus-жестове и залагат на интерактивността, толкова привлекателна днес и за артистите, и за зрителите.

Названието на изложбата също поражда питания. Да не би авторът да намеква за липсата на емоции в съвременното изкуство като цяло, или има предвид стратегическия си подход към създаването на това конкретно арт-събитие? Възможно е и названието да влиза в диалог с други подобни „кланови“ прояви.

Артистичните кланове не са нещо непознато в изкуството. Историята на италианския Ренесанс, както и на японската ксилография са едни от най-популярните примери на предаване на символичната „четка“ между поколенията. Случаят на „Безчувствена изложба“ е по-различен – авторът в нея е един и си позволява да представи важните за себе си съставни части, олицетворени от всеки от участниците: опита, смелостта и наивността, които в идеал формират художника.

-
Иван Мудов е роден през 1975 в София, където живее и работи. Завършва Национална художествена академия в София. Сред неговите последни самостоятелни изложби са:Untitled, Gregor Podnar, Любляна, 2013, Air Drawing Contest, MUMOK, Виена, 2013, Stones, Casa Cavazzini - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, Удине, 2013 Performing Time, Prometeogallery, Милано, The Glory Hole, галерия Alberta Pane, Париж, Франция, 2012; %, W139, Амстердам, Холандия, 2011; Solo Show, Sariev Contemporary, Пловдив, 2011; Вино за откриване, Цюрих, Швейцария, 2010; Иван Мудов, Binz 39, Цюрих, Швейцария, 2010; Trick or Treat, Kunstverein Braunschweig, Брауншвайг, Германия, 2008; The 1st at Moderna: Ivan Moudov, Moderna Museet, Стокхолм, Швеция, 2008. Мудов е участвал в 52-то Венецианско биенале, Италия, 2007, в 1-то Московско биенале, Русия, 2005, както и в Manifesta 4, Франкфурт на Майн, Германия, 2002. Сред участията му в групови изложби са: Doppio Gioco – Double Game The Ambiguity of the Photographic Image, Фондация Bevilacqua La Masa, Венеция, Италия, 2012; Rearview Mirror: New Art from Central & Eastern Europe, Художествена галерия на Албърта, Едминтън, Албърта, Канада, 2012; Site Inspection – The Museum on the Museum, Музей за съвременно изкуство Ludwig Museum, Будапеща, 2011; Beziehungsarbeit - Kunst und Institution, Künstlerhaus Wien, Виена, 2011 други. Мудов е печелил стипендии в резидентните програми AIR на BINZ 39, Цюрих, Швейцария, 2009; KulturKontakt, Виена,, 2008; Akademie Schloss Solitude, Щутгарт, Германия, 2008; Recollets, Париж, 2006 и други.

-

Sariev Contemporary, Plovdiv
Presents:

Ivan Moudov (in collaboration with Anastas Moudov and Anastas Moudov Junior)
Indifferent Show
Curator Iara Boubnova

May 20th – June 30th, 2014

Opening May 20Th
7 p.m. – 8 p.m.
Opening of the “Indifferent Show” at
SARIEV Contemporary, 40 Otets Paisii Str.

8 p.m. – 10 p.m.
Opening of the second part of the “Indifferent Show” and inauguration of the new Sariev Project Space in Kapana Quarter with „Wine for Openings“ by Ivan Moudov
SARIEV Project Space, 12 Hristo Dyukmedzhiev Str., Kapana

Sariev Contemporary is pleased to present the second solo project by Ivan Moudov the “Indifferent Show", curated by Iara Boubnova. The exhibition will be on view between May 20th - June 30th, 2014 at two locations in Plovdiv - the SARIEV Contemporary Gallery (40 Otets Paisii Str.,) and at the SARIEV Project Space in Kapana Quarter at, 12 Hristo Dyukmedzhiev Str. The second part of the exhibition is the official start of the SARIEV Project Space. The exhibition presents new works of the author.
-
The introductory text to the exhibition was written by Iara Boubnova:
“Indifferent Show” is the title chosen by Ivan Moudov for his new project with Sariev Contemporary in Plovdiv. As it fits this artist the very title is triggering a labyrinth of ironical interpretations of numerous serious themes “within” art as well as about it.

For instance, without directly asking the question “what is an author” Ivan Moudov is offering a set of options as to the possible answer. His father Anastas Moudov as well as his son Anastas Moudov is taking part in the show. The works on display are produced by the three Moudov although it could be claimed that other hands have had “a hand” in their creation especially wherever ready-made and new technologies have been used. The artist himself is sticking vigorously to his self-imposed rule to never make artifacts with his own hands.

Is this complicated and multiplied authorship a critique on craft in the arts? Or is it rather an analytical investigation on the process of alienation between the art work and its author in three movements: the father is using already produced objects as ready-mades, while investing them with his typical craftsmanship and artistry to produce unique objects at the end (the magnificent cycle Already Made 7, 2014); the son, the formal author of the show, has “commissioned” the execution to others (The Cracked Painting, 2014; Performing Time, 2013); while the brave debut of Anastas Moudov Jr. with his unique wall drawings in situ are challenging the whole strategy with further scrutiny.

The whole project is asking questions about the seemingly (until recently) insurmountable border between “applied” and “fine” arts. It has been transformed here into a complex debate about lifestyles, tradition, innovation and sustainability. One might look for answers in the traditional coppersmiths’ patterns virtuously hammered out by the hands of Moudov, father of the artist, all over the industry-made mundane gadgets. Exposing them in a commercial gallery as elements within the logic of Ivan Moudov’s conceptual project is marking out the spiral of interpretation that transgresses the distance between the exotic souvenir, the functional design and the so called l’art pour l’art.

The show is giving due attention to another currently relevant question – about the price and value of art. The “Vouchers” (2014) by Ivan Moudov have a price as it fits an artwork. At the same time they are functioning as substitutes and while offering discounts they are reducing the artwork to the level of a symbolically signified item. This work is referring the critical strategies of Conceptualism; and it is as irreverent as a Fluxus-style gesture; it relies on interactivity, which is so attractive nowadays for both viewers and artists alike.

The title of the show is asking questions as well. Could it be that the artist is implying that there is a lack of emotion in contemporary art as a whole? Or maybe he has in mind the strategic approach used when conceiving this very art event? Is it possible that the title and the project construct a dialogue with other similar “clan” events within the Bulgarian art scene?

The artistic “clan” is not an unknown entity in the history of art. The history of the Italian Renaissance as well as Japanese xylography offer abundant examples for transferring the symbolic “brush” between generations of related artists. The case of The Indifferent Show is different – here the author is one and he is taking the liberty to represent those components of the project most important for him through the impersonation of each one of the other participants: experience, courage and naiveté are ideally constructing the figure of the artist.
-
Ivan Moudov was born in 1975 in Sofia, where he lives and works. He graduated the National Academy of Art in Sofia. Among his most recent solo exhibitions are: Untitled, Gregor Podnar, Ljubljana, 2013, Air Drawing Contest, MUMOK, Vienna, 2013, Stones, Casa Cavazzini- Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, Udine, 2013 Performing Time, Prometeogallery, Milan,The Glory Hole, Alberta Pane Gallery, Paris, 2012; %, W139, Amsterdam, the Netherlands, 2011; Wine for Openings/ Cabaret Voltaire, Zurich, Switzerland, 2010; Ivan Moudov, Binz 39, Zurich, Switzerland, 2010; Trick or Treat, Kunstverein Braunschweig, Braunschweig, Germany, 2008; The 1st at Moderna: and the Ivan Moudov, Moderna Museet, Stockholm, 2008. He participated in the 52nd Venice Biennial, Italy, 2007, the 1st Moscow Biennial, Russia, 2005, and also in Manifesta 4, Frankfurt am Main, Germany, 2002. Among his recent group exhibitions are: Doppio Gioco – Double Game. The Ambiguity of the Photographic Image, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice, Italy, 2012; Rearview Mirror: New Art from Central & Eastern Europe, Art Gallery of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, 2012; Site Inspection - The Museum on the Museum, Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest, 2011; Beziehungsarbeit - Kunst und Institution, Künstlerhaus Wien, Vienna, 2011. He had been artist in residence: AIR grants from the BINZ 39, Zurich, Switzerland, 2009; KulturKontakt, Vienna, 2008; Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Germany, 2008; and the Recollets, Paris, 2006 among others.

Veniteci a trovare
dal 20 maggio al 30 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: