Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Istvan Kantor MEDIA REVOLT - wystawa RenomaWRO

Dom Handlowy Renoma Świdnicka 40, Breslavia, Polonia
Google+

ISTVAN KANTOR – MEDIA REVOLT | Wystawa RenomaWRO
Wernisaż: piątek, 20.06.2014, 19:00
Dom Handlowy RENOMA – II piętro, Wrocław

Kurator Piotr Krajewski

Open-pop-star Monty Cantsin, czyli konsekwentnie ekscentryczny i radykalny kanadyjski artysta węgierskiego pochodzenia Istvan Kantor, przygotowuje we wrocławskim DH Renoma wystawę Media Revolt. To kolejne wspólne, eksperymentalne przedsięwzięcie Centrum Sztuki WRO i Griffin Art Space w cyklu RenomaWRO, zapoczątkowanym międzynarodową wystawą instalacji podczas Biennale Sztuki Mediów WRO 2013.

"Wystawa RenomaWRO Media Revolt jest konsekwentną kontynuacją dyskursu artysty na temat konwencji instytucji społecznych i schematów obecności sztuki." – mówi Piotr Krajewski, kurator wystawy.

Urodzony w komunistycznych Węgrzech Istvan Kantor (aka Monty Cantsin aka Amen!), którego charakterystyczne, zaangażowane realizacje prowokują dyskusje na temat instytucjonalizmu sztuki i jej autorytetów, posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu. Konsekwentnie walcząc o niezależność artysty w coraz bardziej unifikującym się technologicznie, a rozwarstwiającym się ekonomicznie społeczeństwie tworzy wideo, performanse, instalacje multimedialne i muzykę elektroniczną, inicjuje ruchy o charakterze społecznym. Od wczesnych lat osiemdziesiątych wydał ponad tuzin albumów muzycznych, jako performer wywarł duży wpływ na środowisko alternatywnej muzyki noise czy electropop. Jego muzyka czerpie z różnorodnych stylów i gatunków – od klasyki do synthpopu lat osiemdziesiątych, punka, muzyki industrialnej, wojskowych marszy czy francuskich chansons de geste. Prace Kantora to eksperymentujące intelektualne rebelie.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, wśród nich: Telefilm (kanadyjska nagroda dla najlepszego filmu i wideo w 1998 roku), Transmediale Berlin Award w 2001 roku czy Nagrody Gubernatora Generalnego Kanady w dziedzinie Visual Media and Art. Wielokrotnie uczestniczył w Biennale WRO, na którym nagradzany był aż trzykrotnie: na WRO 93 i 97 otrzymał drugą nagrodę (odpowiednio za prace Barricades i Nineveh), podczas WRO 09 otrzymał wyróżnienie za (The Never Ending) Operetta, a publiczność WRO 2011 wspaniale przyjęła jego performans Antihero!:

"Z performance Istvana Kantora, człowiek wychodzi oszołomiony i pełny nienawiści, zrozumienia, energii, zmęczenia i fascynacji na granicy z rozdrażnieniem barwną osobą performera. Problemy wykrzyczane wprost, w akompaniamencie muzyki elektronicznej, nie zawsze strawnej dla uszu, są mocną, potrzebną formą w czasach ułagodzenia i poprawności politycznej.
Istvan Kantor to anarchista-prześmiewca wywołujący skrajne emocje, a to w sztuce współczesnej lubimy najbardziej. – Lidia Wojtasik

"Kantor, inteligentnie manipulując sprzecznościami związanymi z pojęciami subwersji, rewolucji, systemu – kwestionuje jego elementy, w tym także, w autoironiczny sposób, swoją w nim pozycję, tworząc figurę antybohatera." – Ewa Wójtowicz

Istvan Kantor to totalny wariat. Gość ma ponad 60 lat, a pałera jak nastolatek. Swój rewolucyjny performens pełen cyberpunkowych odniesień zakończył wrzucaniem cegieł do wirującej pralki i rozstrzeliwaniem powstańców. Chyba wytatuuję go sobie na bicu. – Jarek Tokarski

Realizacja: Centrum Sztuki WRO
Mecenas wystaw RenomaWRO: Griffin Art Space
Wystawa do 31.07.2014

-------------------->>> EN <<<--------------------

ISTVAN KANTOR MEDIA REVOLT | RenamoWRO exhibition

Opening: June 20th, 2014
RENOMA Department Store, WROCŁAW, 2nd floor

Curator: Piotr Krajewski

Open pop star Monty Cantsin – also known as the steadily eccentric and radical Hungarian-born Canadian artist Istvan Kantor – is preparing his exhibition Media Revolt in Wrocław’s Renoma shopping mall. This is the second experimental undertaking jointly organized by the WRO Art Center and Griffin Art Space in the RenomaWRO series, which started with an international exhibition of installations during the WRO 2013 Media Art Biennale.

“The RenomaWRO Media Revolt exhibition is a continuation of Kantor’s discourse on the subject of the conventions of social institutions and cliches of art diuties ” says Piotr Krajewski, the curator of the exhibition.

Born in communist Hungary, Istvan Kantor (aka Monty Cantsin, aka Amen!) uses varied forms of expression in his provocative and highly characteristic works dealing with the institutionalization of art and art authorities. In his ongoing battle for the independence of artists in a society that is increasingly unified technologically but increasingly disparate economically, Kantor creates videos, performances, multimedia installations and electronic music, and launches social movements. Since the early 1980s, Kantor has released over a dozen albums, and has been very influential on alternative music scenes such as noise and electropop. His music draws on a wide range of styles and genres, from classical to 1980s synthpop, punk, industrial music, march music and French chansons de geste. Kantor’s works are experimental intellectual rebellions.

Kantor has won numerous prestigious awards, such as the Telefilm Canada Award for the Best Canadian Film and Video in 1998, the Transmediale Berlin Award in 2001 and the Canadian Governor General’s Award in Visual Media and Art. He has participated in several WRO Biennales: At WRO 93 and WRO 97 he won second prize (for his works Barricades and Nineveh, respectively); at WRO 09 honorable mention for (The Never Ending) Operetta, and the audience at WRO 2011 responded very enthusiastically to his performance Antihero!:

"You leave an Istvan Kantor performance stunned and full of hatred, insight, energy, exhaustion and an irritation-tinged fascination with the colorful persona of the performer. Problems that are shouted out, accompanied by electronic music that isn’t always easy on the ears, are a powerful and much-needed form of expression in these times of mollification and political correctness. Istvan Kantor is an anarchist-lampoonist who rouses strong emotions, and that’s what we like best in contemporary art." – Lidia Wojtasik

"By intelligently manipulating the contradictions associated with concepts like subversion, revolution, or the system, Kantor questions rules and principles of all kinds, and also takes a self-ironic look at his own position within them, portraying an anti-hero." – Ewa Wójtowicz

Istvan Kantor is an utter madman. The guy’s over 60 years old but he’s got the energy of a teenager. His revolutionary performance full of cyberpunk allusions ended with him throwing a brick into a spinning washing machine and shooting rebellious members of the audience. I think I’ll have him tatooed on my biceps. – Jarek Tokarski, Vice Magazine


Patron: Griffin Art Space
Exhibition open through July 31, 2014

Veniteci a trovare
dal 20 giugno al 31 luglio 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: