Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

A Perfect Day for Bananafish | Janek Zamoyski

Czułość ul. Widok 3/5/7, Varsavia, Polonia
Google+

For english scroll down


„A Perfect Day for Bananafish”

Właściwie to nic nie wiadomo.
Świadomość chętniej ulega negacji niż własnym manifestom.

Nie ma sensu budowanie narracji aby uzasadnić postępowanie.
Nie ma też czystej intuicji, bo nie do końca jej ufam.

Motyw i obiekt muszą zostać przeniesione z obszaru symbolicznego do warstwy prostego, rozpoznawalnego znaku. Unikam nadawania im jakichkolwiek dodatkowych znaczeń.

Czy abstrakcja w fotografii naprawdę nie istnieje?

Nieważna jest interpretacja tylko struktura nakładania farby.
Nie teoria patrzenia, a praktyka patrzenia.

Obraz nie jest dekoracją koncepcji. Stało się to już zbyt męczące i przewidywane.

Dość kuratorskich dyrdymałów szufladkujących współczesne odczucia egzystencjalne.
Istnieje jedna konkretna żywa kultura, która znajduje przełożenie na język wizualny.

Najbardziej wzruszające jest poznanie człowieka, który stara się coś przeżyć.
Albo oglądanie dokładnie tego samego w naturze.

Sprawa dotyczy posiadania własnej kreski i możliwości popełnienia błędu.
Sprzeciwu wobec założeń plemienia teoretyków i powielania hierarchii.

Janek Zamoyski
http://czulosc.com/artysci/janek-zamoyski-2/janek-bio


Plakat: Kaja Gliwa
http://cargocollective.com/kajagliwa

Sitodruk plakatu: Łukasz Zembaty
https://www.facebook.com/PracowniaSito?fref=ts


Zagrają:

Black Coffee https://www.facebook.com/blackcoffeepl?fref=ts
z niezależnej wytwórni Crunchy Human Children https://www.facebook.com/crunchyhumanchildren?fref=ts

Warsaw City Rockers https://www.facebook.com/warsawcityrockers?fref=tsMecenasem projektu Czułości na Widok jest
Griffin Art Space
http://www.griffin-artspace.com/


Czułość przenosi się do nowej tymczasowej siedziby na ul. Widok 5/7/9. W ramach tego projektu zaprezentujemy trzy wystawy: drugą indywidualną wystawę Janka Zamoyskiego, zbiorową wystawę artystów ukraińskich i indywidualną wystawę młodego niemieckiego artysty Johann'a Winkelmann'a. Rozwijać będziemy współpracę z niszową sceną muzyczną. Specjalnie wydzielone miejsce z przestrzeni galerii przeznaczone będzie na studio nagrań, salę prób i przede wszystkim miejsce koncertowe ze specjalnie wybudowaną sceną. Wszystko w kulturze DIY.

Mecenasem projektu Czułość na Widok jest Griffin Art Space – młoda instytucja powołana przez Griffin Group, by wspierać najciekawsze wydarzenia polskiej kultury audiowizualnej. Współpracuje między innymi z Centrum Sztuki WRO, warszawską Galerią Czułość, Teatrem Imka, jest głównym mecenasem spektaklu Mai Kleczewskiej "Cienie. Eurydyka mówi:" na podstawie Jelinek. Wspólnie z Fundacją Sztuk Wizualnych realizuje 2-letni projekt dla Katowic pod tytułem "Rajza po Kato", którego inauguracja miała miejsce w kwietniu 2014 r. Następna edycja "Rajzy po Kato" - dotycząca architektury, odbędzie się w ramach OFF Festivalu na początku sierpnia. W 2014 roku Griffin Art Space została głównym mecenasem 12 edycji festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.


PRODUKCJA:
Justyna Suwała

KONSULTACJE:
Rafał Błaszczak
Paweł Bulaszewski
Zuzanna Koszuta
Witek Orski
Jakub Maria Puzyna

UMEBLOWANIE:
Dominik Ośko

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA:
Duszan Almonkari
Kuba Antosz
Kasia Dolato
Łukasz Kasperek
Michał Kasperek
Annna Klimczak
Przemysław Krych
Jacek Kusal
Paweł Łoziński
Olek Onisz
Tomek Segiet
Kasia Szustow
Łukasz Zembaty

SALA KONCERTOWO-NAGRANIOWA:
Michał Czartoryski
Łukasz Kaniewski
Dominika Korzeniecka
Stanisław Legus
Jakub Tyro-Niezgoda
Tomek Świtalski
Maciej Żychowicz

TŁUMACZENIA:
Dominika Komender


Wernisaż w czwartek, 5 czerwca od godziny 20:00
Ul. Widok 5/7/9 UWAGA! Wejście przez klatkę awaryjną w prawym rogu budynku, obok opuszczonej kamienicy.

Wystawa otwarta 05.06 – 05.07, od wtorku do soboty, w godzinach 13-19.

Tego samego dnia godzinę przed naszym otwarciem polecamy wernisaż wystawy Pawła Bownika.
Więcej info o tym wydarzeniu tu: https://www.facebook.com/events/243150339214938/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„A Perfect Day for Bananafish”

IIn reality nothing is known.
The consciousness is more likely to give in to negation than its own manifestos.

There is no point in building narrations to justify actions.
There is also no pure intuition here, because I don’t really trust it.

The motive and the object have to be shifted from the symbolic zone to the layer of a simple, recognisable sign. I abstain from giving them any additional meanings.

Is it really so, that the abstract doesn’t exist in photography?

It’s the brushstrokes’ structure that matters, not the interpretation.
Not the theory of looking, but the practice of looking.

An image is not a declaration of a concept. This has become too wearying and predictable.

Enough with the curator’s humbug categorising contemporary existential feelings.
There is but one substantive, living culture that translates into visual language.

The most touching thing is to meet a person who strives to experience something.
Or to watch the exact same thing happen in nature.

The case is about having your own style and the ability to make mistakes.
An objection to the theoretician tribe’s assumptions and the replication of hierarchy.

Janek Zamoyski
http://czulosc.com/artysci/janek-zamoyski-2/janek-bio


The poster: Kaja Gliwa
http://cargocollective.com/kajagliwa

Silkprint of the poster: Łukasz Zembaty
https://www.facebook.com/PracowniaSito?fref=t


Music at the event:
Black Coffee https://www.facebook.com/blackcoffeepl?fref=ts
from the independent music label Crunchy Human Children Ltd. https://www.facebook.com/crunchyhumanchildren?fref=ts
Warsaw City Rockers https://www.facebook.com/warsawcityrockers?fref=ts


Czułość’s project in Widok is supported by Griffin Art Space
http://www.griffin-artspace.com/

Czułość moves to a new temporary setting at Widok 5/7/9. Within the project we shall present three exhibitions: the second individual exhibition by Janek Zamoyski, a group exhibition by Ukrainian artists and an individual exhibition by a young German artist – Johann Winkelmann. We will develop our cooperation with the alt music scene. A part of the gallery space will be assigned to a recording studio, rehearsal room and, first and foremost, a concert space with a scene built especially for that. All of that in accordance with the DIY culture.

The patron of Czułość Gallery’s project at Widok is Griffin Art Space – a young institution called to life by Griffin Group to support what’s most interesting in Polish audio-visual culture. Among others they cooperate with WRO Art Centre as well as Warsaw’s Czułość Gallery and Imka theatre, they hold the leading patronage over Maja Kleczewska’s rendition of “Shadows. Euridice speaks” based on Elfriede Jelinek’s play. Together with the Visual Arts Foundation they realise the two-year project for Katowice called “Rajzy po Kato”, which was launched in April 2014. The next edition of Rajzy po Kato, focused on architecture, will take place during OFF Festival at the beginning of August. In 2014 Griffin Art Space became the main patron of the 12th Photomonth festival in Cracow.


PRODUCTION:
Justyna Suwała

CONSULTATION:
Rafał Błaszczak
Paweł Bulaszewski
Zuzanna Koszuta
Witek Orski
Jakub Maria Puzyna

FURNITURE:
Dominik Ośko

SPECIAL THANKS:
Duszan Almonkari
Kuba Antosz
Kasia Dolato
Łukasz Kasperek
Michał Kasperek
Annna Klimczak
Przemysław Krych
Jacek Kusal
Paweł Łoziński
Olek Onisz
Tomek Segiet
Kasia Szustow
Łukasz Zembaty

CONCERT AND RECORDING HALL:
Michał Czartoryski
Łukasz Kaniewski
Dominika Korzeniecka
Stanisław Legus
Jakub Tyro-Niezgoda
Tomek Świtalski
Maciej Żychowicz

TRANSLATIONS:
Dominika Komender


The opening will take place on Thursday, June the 5th at 8:00 PM
Widok 5/7/9, Warsaw PLEASE NOTE: entrance through the fire escape at the right corner of the building, by the empty tenement house.

The exhibition will be open from June 5th to July 5th, Tuesday to Saturday, 1 to 7 PM.

Veniteci a trovare
dal 5 giugno al 5 luglio 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: