Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI | "25 lat + 1 dzień. Życie po/do rewolucji"

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Jazdów 2, Varsavia, Polonia
Google+

<>

Laboratorium Przyszłości 2014
"Zrozumieć Rewolucję" - wstęp wolny

Spotkanie szóste: 5 czerwca 2014, godz. 18:00
Sala Widowiskowa, Laboratorium CSW

"25 lat + 1 dzień. Życie po/do rewolucji"
Uczestnicy: Marcelina Zawisza, Paweł Kuczyński, Mikołaj Bendyk, Roman Kawęczyński

Kurator: Edwin Bendyk
Koordynacja: Paulina Kowalczyk

Przeszłość odkreślamy grubą linią. W dzień po 25. rocznicy zwycięstwa Rewolucji „Solidarności” pytania o tamten czas zostawiamy historykom. Pamięć „Solidarności” dzieli Polaków podobnie jak Amerykanów i Anglików dzieli wspólny język. Wywodzące się z tamtej rewolucji siły okrzepły w establishment i zabetonowały polityczną scenę. W ciągu ćwierćwiecza dorosło jednak nowe pokolenie wolności, z wielkimi aspiracjami i niedostatkiem przestrzeni dla ich realizacji. Na początku 2012 r. członkowie tego pokolenia w zaskakujący sposób pokazali, że nie są jedynie biernymi konsumentami rzeczywistości stworzonej przez ich rodziców – wyszli masowo na ulice polskich miast, by zaprotestować przeciwko porozumieniu ACTA. Co było jednak rzeczywiście powodem i stawką tamtych protestów? Bo przecież ACTA-wiści, gdy osiągnęli cel, rozeszli się domów. W trakcie protestów anty-ACTA ujawniła się jednak nowa forma podmiotowości wymykająca się tradycyjnym opisom i niezrozumiała w ramach dominujących schematów interpretacyjnych. Nie łudźmy się więc, że nad Wisłą zapanował spokój. Rewolucja trwa. To rewolucja dnia codziennego. Polega ona na ciągłym poszukiwaniu przez ową nową podmiotowość adekwatnych dla siebie form życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego – a gdy trzeba, zdolna jest do mobilizacji politycznej.
Jak zrozumieć ten nowy podmiot? Jak otworzyć się na jego potencjał nie czekając na polityczną konfrontację?

Z pytaniami zmierzą się:

Marcelina Zawisza, polityczka społeczna , członkini Partii Zielonych;

Paweł Kuczyński, socjolog, członek Zespołu Analizy Ruchów Społecznych;

Mikołaj Bendyk, student socjologii na Uniwersytecie Warszawskim;

Roman Kawęczyński, student ekonomii na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego;

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, kurator cyklu „Zrozumieć rewolucję” w ramach Laboratorium Przyszłości.

W poszukiwaniu odpowiedzi pomogą m.in. wyniki badań na ruchem anty-ACTA ogłoszonych pod koniec maja przez Zespół Analizy Ruchów Społecznych i Europejskie Centrum Solidarności oraz wnioski z projektu „Kultura i rozwój” realizowanego przez Edwina Bendyka przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Spotkania w co drugi czwartek

Transmisja telewizyjna na żywo w CSW TV: www.csw.art.pl
Dyskusja w jęz. polskim z tłumaczeniem symultanicznym na jęz. angielski

>> Laboratory of the Future 2014
"Understanding Revolution" - Free admission

Sixth meeting: June 5th 2014, 6 PM
Sala Widowiskowa, Laboratory CCA

"25 years + 1 day. Life after/to the revolution"
Participants: Marcelina Zawisza, Paweł Kuczyński, Mikołaj Bendyk, Roman Kawęczyński

Curator: Edwin Bendyk
Coordination: Paulina Kowalczyk

We mark the past off with a thick line. Questions about that time - the day after the 25th anniversary of the victory of the "Solidarity" Revolution - were left to historians. The memory of "Solidarity" divides Poles in the similar way that the English language divides the Americans and British. The forces derived from that revolution grew stronger in the establishment and braced the political scene. However, within a quarter of a century, a new generation of freedom grew up with great aspirations and a shortage of space for their implementations. In early 2012, members of this generation showed in a surprising way that they are not merely the passive consumers of a reality created by their parents – they came out en masse on the streets of Polish cities to protest against the ACTA agreement. What was the real reason and rate behind those protests? Because of course, once the ACTA-vists attained their goal, they went home. A new form of subjectivity was revealed during the anti-ACTA protests, which was escaping the traditional descriptions and is confusing in the context of the dominant interpretative schemes. So let us not delude ourselves that peace has fallen on the Vistula River. The revolution continues. It’s a revolution of everyday life. It is based on the constant subjective search of cultural, social, and economic life - and when necessary, is capable of political mobilization. How to understand this new entity? How to open up to its potential without waiting for political confrontation?

Confronting these questions:

Marcelina Zawisza, social female politician, member of the Green Party;

Paweł Kuczyński, sociologist, Member of the Team Analysis of Social Movements

Mikołaj Bendyk, student of sociology at the University of Warsaw;

Roman Kawęczyński, student of economics at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw;

The meeting will be moderated by Edwin Bendyk, curator of the cycle ”Understanding Revolution” within the frames of “Laboatory of the Future.”

Helping in the search for answers will be, among others, the results of the studies on the anti-ACTA movement, announced in late May by the Team Analysis of Social Movements and the European Solidarity Centre as well as the conclusions of the project "Culture and Development" implemented by Edwin Bendyk with the support of the National Center for Culture.

Meetings every second Thursday
Live television transmission at CSW TV: www.csw.art.pl
The presentation is held in Polish with simultaneous translation in English.

Veniteci a trovare
il 5 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: