Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Jerzy Truszkowski 69 = 1/ SUKA | 69 = 1 / BITCH

piktogram Piktogram/BLA, ul. Mińska 25, Soho Factory, Varsavia, Polonia
Google+

[for English scroll down]
Po trwających kilka lat podchodach i unikach ostatecznie sprzyjający układ gwiazd sprawił, że możemy zaprosić Państwa na wystawę prac z lat 80. Jerzego Truszkowskiego. Trudno powstrzymać się przed przytoczeniem choćby kilku jego własnych słów, o tym czym się dotąd zajmował:

Cokolwiek robię, nie robię ze względu na komunikację i nic o tym mówić nie będę. Jeśli nawet coś powiem, ma to taki sam bezsensowny status i sens, jak każdy inny mój czyn. Ze względu na co mam być konsekwentny? Tylko strach i pożądanie są moimi stymulatorami. Więc pomimo to, że moim stanem nie jest SUKA, to jest. Ze względu na co mam unikać absurdu? Ale skoro o tym myślę, to znaczy, że wciąż mam sędziego nad sobą. Nogi ci całuję i w gębę sobie pluję, podziwiam i nie szanuję. Tronistyczny matoł cyndyratystyczny zakaził niepoznawalny smak rozkosznego oplątania defetystycznymi wybuchami porażonej jaźni arcygabrielistycznych tronów seraficznej wizji emanacyjnych upostaciowień absolutnej było nie było nicowatorcijącowistości demonicznego więzienia – dzięki mi za ten labilny labirynt lokajskiej lumumby i tylko ona nieunikniona suka zepsutych nawet niepełnych zeszmaceń potrafi wyrwać mnie z tego dekopulacyjnego onanizmu – ty, ty i tylko ty bóstwo w dotyku delikatnym konsekwencjami pełne orgazmu i życia.

I jeszcze wyrwana z kontekstu wypowiedź opublikowana w artzinie „Tango”, która mówi coś o nim i być może trochę o wystawie:

Czy jest na Sali ktoś urodzony pod znakiem Koziorożca? (brak odpowiedzi). Jako Koziorożcowi trudno mi nawiązać kontakt, a bardzo chciałbym, żebyście mnie polubili. Dlatego sądzę, że gdy przedstawię wam moją snobistyczną kolekcję, na pewno mnie polubicie.

Jerzy Truszkowski
ur. 1961 r w Warszawie
1979-1980 pracował w szpitalu
1986 – dyplom w pracowni druku płaskiego w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1987 – roczna służba wojskowa
1983-86 lider grup Suka, Nihilistyczny Alians Orgiastyczny, Sternenhoch (z artystami: Zbigniewem Liberą, Barbarą Konopką, Jackiem Rydeckim, Januszem Rasińskim etc).
1983-86 współtwórca alternatywnego ruchu artystycznego Kultura Zrzuty i wydawanych poza cenzurą: periodyku artystycznego „Tango”, periodyku „Halo Halo” Jacka Kryszkowskiego (na Strychu w Łodzi, w pracowni Dziekanka w Warszawie, na prywatnych plenerach w Teofilowie etc.)

kurator: Michał Woliński
------------------------------------------

Following several years’ of stalking and dodging, a favourable alignment of the stars means that we can now invite you to an exhibition of Jerzy Truszkowski’s works from the 1980s. We can hardly resist quoting his own words about what he’s been doing so far:

Whatever I do, I don’t do it for the sake of communication, so I won’t talk about it at all. Even if I say something, it still has the same meaningless status and sense as everything else I do. Why should I be consistent? Only fear and desire are my stimulators. So even though BITCH is not my state, it is. Why should I avoid absurdity? But since I think about it, it means I still have a judge above me. I kiss your feet and spit in my own face, I admire and don’t respect. A thronistic cindiratistic moron has infected the unknowable taste of delightful entanglement in defetistic explosions of paraplegic self of archgabrielistic thrones of seraphic vision of emancipatory personifications of the absolute, after all, noninnovatireelingousness of demonic imprisonment – thank me for this labile labyrinth of lackeying lumumba and only her the inevitable bitch of broken, even incomplete, degradations can free me from this decopulating onanism – you, you and only you a deity delicate to touch in consequences, full of orgasm and life.

And another out-of-context statement, published in the Tango art zine, that maybe says a bit about the artist himself and the exhibition:

Are there any Capricorns in the room? [no reply] As a Capricorn, I find it hard to communicate with people, but I’d very much like you to like me. I think, therefore, that when I present my snobish collection to you, you’ll like me for sure.

Jerzy Truszkowski
b. 1961 in Warsaw, PL
1979-1980 worked at a hospital
1986 M. A. in Planographic Printing, Marie Curie Skłodowska University in Lublin, PL
1987 one year of military service
1978-1989 leader of groups (painting, performance, industrial rock) Suka [the Bitch], Nihilistyczny Alians Orgiastyczny [Nihilistic Orgiastic Alliance], Sternenhoch (with artists: Zbigniew Libera, Barbara Konopka, Jacek Rydecki, Janusz Rasiński etc)
1983-89 co-creator of the underground Kultura Zrzuty [Chip-In Culture – alternative art movement], the off-off art periodical Tango, and Jacek Kryszkowski’s off-off periodical Halo Halo (at Strych in Łódź, Pracownia Dziekanka in Warsaw, private retreats in Teofilów etc.)

Curated by Michał Woliński

Veniteci a trovare
dal 31 maggio al 28 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: