Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

ИЗПЪЧИ СЕ! ...И ЗАДРЪЖ / STAND-OUT! ... & STANDSTILL!

ONE NIGHT STAND Gallery Hristo Belchev 25, Sofia, Bulgaria
Google+

(English Below)

Галерия One Night Stand
представя
Лъчезар Бояджиев
ИЗПЪЧИ СЕ! ... И ЗАДРЪЖ!

Събота, 14 юни 2014 г., между 19 и 22 часа.

И в този миг целият му живот профуча пред очите му като в забързана филмова лента... Усещането беше като за внезапна, бърза и страстна връзка със съвременното изкуство. Мотиви, форми и образи от последните 30 години стремглаво изтекоха през „мазето” на съзнанието му като в някакъв хаотичен flash back от пърформанси и инсталации, видеа, обекти, концептуални рисунки с една линия или с една дума, отпадъчни рамки и луксозни принтове; лозунги, тела, ковчези и мумии, книги и стълби, костюми и кюнци, кибритени клечки и змии, паяци, мравки и прахосмукачки – всичко това преплетено във възела на онова необяснимо отклонение от ежедневието, което на английски наричат One Night Stand...
Такава е визията на Лъчезар Бояджиев за третата изложба в галерия One Night Stand - събота, 14 юни 2014 г., между 19 и 22 часа.
Той е спряган за най-концептуалният български художник. Името на Лъчезар Бояджиев е фатално свързано с началото, развитието и разгръщането на съвременното българско изкуство по света и у нас в последните десетилетия. В неговите работи винаги има един дуализъм, една амбивалентност и по отношение на виждането му за реалността, и по смисъла на неговите метафори. „Изпъчи се! ...и задръж!” е специално създадена инсталация от стари и нови работи. Това е първата му самостоятелна изложба в София от години, а адресът на ул. „Христо Белчев” 25 отново „приютява” един от най-известните български художници – през 1999 тогавашният Ата-център за съвременно изкуство на първия етаж, а през 2014 - мазето, бивш аутлет за дрехи и обувки, който съхранява следите от всички предишни намеси както художествени, така и търговски. В състояние на неудовлетвореност и недоволство, което идва и с годините, и от политическата ситуация, и от вечната трудност да намериш мястото си, да направиш избор авторът и галерията отбелязват с тази изложба и първата годишнина от 14 юни 2013 г.
Лъчезар Бояджиев живее и работи в София. В изкуството си предлага лични интерпретации на обществените процеси, на проблемите на градската визуалност и развитието на глобалните градове, както и въвлеченост с арт публиките в различни места по света, където специфичните му проекти премахват деленията на локално/глобално, на активни и пасивни участници, на художник и публика. Работи в областта на инсталацията, фотографията, видеото, рисунката, текста и пърформанса като лекция. По-нови изложби: “Not a Library Artist Either”, работа с архива на Хюсеин Б. Алптекин, САЛТ Галата, Истанбул (2013, соло); „Лъчезар Бояджиев: художник в депото. Серия: Другото око”, СГХГ, София (2010, соло); “Time Cube”, 2-ро биенале D-0 ARK Underground. Противоатомния бункер на Тито. Кончич, Босна и Херцеговина (2013); “The Best of Times, the Worst of Times”, 1-во биенале, Киев, Украйна (2012); “The Eye Never Sees Itself”, 2-ро Уралско индустриално биенале, Екатеринбург, Русия (2012); и “The Global Contemporary. Art Worlds after 1989”, ZKM, Карлсруе, Германия (2011).

-----------------------------------------------------------------------------

One Night Stand Gallery
Presents
Luchezar Boyadjiev
STAND-OUT! ... & STANDSTILL!

Saturday, June 14th 2014, 7 – 10 pm

At this very instant his entire life flashed before his eyes as in a fast-forwarded movie… It felt like a sudden, stormy and passionate affair with contemporary art. Subjects, forms and images from the last 30 years rushed through the “basement” of his consciousness in a chaotic flash back of performances and installations, videos, objects and conceptual drawings with one line or one word, trashy frames and gorgeous prints; of slogans, bodies, coffins and mummies, books and ladders, business suites and stove-pipes, matches and snakes, spiders, ants and vacuum cleaners – all entangled in the tight knot of that obscure deviation from the passage of life they call One Night Stand in English.
That is the vision of Luchezar Boyadjiev for the third show in the One Night Stand Gallery in Sofia on the evening of Saturday, June 14th 2014 between 7 and 10 pm.
He is considered the most conceptual Bulgarian artist. The name Luchezar Boyadjiev is crucially linked with the beginning, the development and the spread of contemporary art from Bulgaria both here and all over the world during the last decades. In his works there is always some kind of dualism, some sort of ambivalence in both his attitude to reality and the meanings of his metaphors. “Standout! …& Stand-still!” is an installation especially created for the event from old and new works. This is his first solo show in years. The address 25 Hristo Belchev St. is once again welcoming one of the most famous Bulgarian artists – in 1999 the Ata Center for Contemporary Art on the first floor, and in 2014 – the basement that used to be a clothing and shoes outlet, which is still keeping the traces from all previous interventions both artistic and commercial. In the middle of discontent and frustration that comes equally with age and the political situation, within the ever-present difficulty to find one’s own place and to make choices, the artist and the gallery are also marking the first anniversary of June 14th 2013 with this project.
Luchezar Boyadjiev is an artist based in Sofia, Bulgaria. His work is focused on private interpretations of public processes, issues of urban visuality and development of global cities, as well as fostering involvement with audiences in various cities through specific projects meant to break up the local/global, the active/passive participant, and the artist/audience divides. His primary media is installation, photography, drawing, text, video, and lecture-based performances. Among his most recent exhibition projects are: “Not a Library Artist Either”, Intervention Hüseyin B. Alptekin Archive, SALT Galata, Istanbul (2013, solo); “Luchezar Boyadjiev: Artist in the Storage”, City Art Gallery, Sofia (2010, solo); “Time Cube”, 2nd Biennial D-0 ARK Underground. Tito’s Nuclear Bunker near Konjic, Bosnia and Herzegovina (2013); “The Best of Times, the Worst of Times”, 1st Biennial, Kiev, Ukraine (2012); “The Eye Never Sees Itself”, 2nd Ural Industrial Biennial, Yekaterinburg, Russia (2012); and “The Global Contemporary. Art Worlds after 1989”, ZKM, Karlsruhe, Germany (2011).

Veniteci a trovare
il 14 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: