Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

GRİD 2014

Amsterdam, Netherlands Binnenstad, 1012 Amsterdam, Paesi Bassi
Google+

2014-cü ildə keçiriləcək GRİD Beynəlxalq Fotoşəkil Festivalının fəaliyyət istiqaməti sayılan “Əyaləti Tikərkən” adlı üç Azərbaycan rəssamının əsərləri nümayiş olunacaq sərgi bu ilin may ayının 21-də Amsterdam şəhərində açılacaq. Bu il Festivalın əsas mövzusu tikinti olacaq. Qeyd olunan sərgi çərçivəsində rəssamlar gündəlik həyatımızda antropogen məkanın oynadığı rolu və həmin məkanda yaşayan sakinlərin mənliyinə təsirini aşkar etməyə çalışacaq.
GRİD iki ildə bir dəfə keçirilən və müasir vizual mədəniyyətinə həsr olunan beynəlxalq fotoşəkil festivalıdır. Festivalda beynəlxalq miqyasda tanınmış rəssamların və gənc istedadların yaratdığı müxtəlif əsərləri nümayiş olunacaq. Sərgilərdən başqa, sərgi salonları və yaradıcı sahələr tərəfindən əlavə festivaldankənar “OFF GRİD Festival” proqram tədbirləri təşkil olunacaq. Festival çərçivəsində əlavə təhsil incəsənət layihələrin, mühazirələrin, məşğələlərin və müsabiqələrin təşkili də nəzərdə tutulub.
Artıq altıncı dəfə keçiriləcək GRİD Festivalında beynəlxalq yaradıcı səhnəni təmsil edən rəssamlar, o cümlədən müxtəlif incəsənət üslublarında işləyən üç Azərbaycan nümayəndəsi- Zamir Süleymanov, Emin Əzizbəyli və Nəzrin Məmmədova-iştirak edəcək. Azərbaycanda müasir incəsənətin inkişafı və yayılması, habelə ölkədə və xaricdə Azərbaycan incəsənətinin təmsil olunması ilə məşğul olan “YARAT” qeyri –kommersiya təşkilatı tərəfindən sifariş olunan bu sərginin kuratoru vəzifəsində Suad Qarayeva çalışacaq. Bakı şəhərində yerləşən və Azərbaycan dilində adı “ ƏRSƏYƏ GƏTİR” mənasını kəsb edən “YARAT” təşkilatı nizamnamə məqsədlərinə sərgilər, təhsil tədbirləri və festivallar vasitəsilə çatmağa çalışır. “YARAT” təşkilatı yerli və xarici rəssamlar, o cümlədən fondlar, sərgi salonları və muzeylər kimi incəsənət təsisatları arasında dialoqun qurulması və təcrübə mübadiləsinin təşkil olunması sahəsində fəaliyyət göstərir.
2012-ci ildə Zamir Süleymanov və Emin Əzizbəyli tərəfindən çəkilən “Astar” qısametrajlı filmində Bakı şəhərinin ətrafında yaşayan gənc oğlanın hekayəsi nəql olunur. Sonu bəlli olmayan filmdə rejissorlar baş qəhrəmanın ictimai və şəxsi həyatda etdiyi yeknəsəq hərəkətlərdən və fəaliyyətdən bəhs edirlər. Gerçəkliyin təxəyyülə qarışdığı filmdə nəinki baş qəhrəmanın yaşadığı məhəllədə mövcud olan, həmçinin xəyalında yaradılan antropogen landşaft üzrə irəlilədikcə Arzuman adlı baş qəhrəmanın obrazı formalaşır. Baş qəhrəman adının açıqlaması “xəyalpərəst şəxs” mənasını kəsb edən (“arzu”-istək, dilək; “man”-insan) filmdə paytaxt şəhərin ətrafında olan həyatdan, sahibkarlıqdan, sevgidən və gerçəkliyin özündən söhbət açılır.
Nəzrin Məmmədovanın ərsəyə gətirdiyi silsilə işlərdə, müəllifin Azərbaycan bölgələrinə etdiyi səfər zamanı çəkdirdiyi evlərin dam örtüklərinin şəkilləri öz əksini tapır. 2014-cü ildə yaradılan “Şirvan” silsilə şəkillərində rəqəmsal vasitələrlə düzəldilən və çoxaldılan dam örtüklərinin surətləri mövcud olduğu kontekstdən qopardılarkən müstəqil işarələr qismində təqdim olunur. Həm binanın örtülməsi, həm də bəzədilməsi məqsədilə adətən istifadə olunan polad damlar yerli müasir incəsənətinin simvollarını, habelə mənsub olduğu özünəməxsus yaşayış binalarının birmənalı həmahəngliyini təşkil edir. Beləliklə, Məmmədovanın ərsəyə gətirdiyi əsərlər “tikinti bumun” əmələ gətirdiyi eyniliyi, qədim sənətkarlıq ənənələrini və ucuz tikinti materiallarını birləşdirən əyalət sakinlərinin və onların məxsusi ifadə tərzinin rəqəmsal portretini müəyyənləşdirir.
Layihəyə Artım gənc istedadların dəstəklənməsi proqramı çərçivəsində Bank Technique sponsorluq edir.

Tarix: 21 may – 12 iyun 2014-cü il
Tədbirin açılışı: 21 may (saat 18:00-20:00 radələrində)

Constructing Peripheries, an exhibition of work by three Azerbaijani artists will open on May 21st in Amsterdam as part of the GRID International Photography Festival 2014, which this year is based on the theme of Constructions. In the exhibition, the artists explore the meaning of constructed environments in everyday life and their impact on self-identification of their inhabitants.
GRID is a biennial international photography festival for contemporary visual culture. The festival offers a wide range of exhibitions by international renowned artists and emerging talents from all over the world. Besides exhibitions, there is also an additional OFF GRID festival programme by galleries and the creative industry. Furthermore there are related educational art projects, lectures, workshops and competitions.
The sixth edition of GRID will feature many international artists from all over the world and, among others, three young Azerbaijani artists - Zamir Suleymanov, Emin Azizbeyli and Nazrin Mammadova - who work across different media. The exhibition is curated by Suad Garayeva and commissioned by YARAT, a non-commercial organization dedicated to nurturing an understanding of contemporary art in Azerbaijan and to creating a platform for Azerbaijani art, both nationally and internationally. Based in Baku, YARAT, (which means CREATE in Azerbaijani) realizes its mission through an on-going program of exhibitions, education events, and festivals. YARAT facilitates dialogue and exchange between local and international artistic networks, including foundations, galleries and museums.
In their short film Astar (2012), Zamir Suleymanov and Emin Azizbeyli present a story of a young boy living on outskirts of Baku. Presented as an open-ended narrative, the film explores the quotidian movements and interactions of its protagonist, both public and private. Blurring reality with fantasy, the film constructs an image of its main character Arzuman, by navigating not only the constructed environment of his dwellings but also the constructed environment of his dreams. Suggested by his own name- Arzuman- an anagram of "man" and an Azeri for "dream", the film presents life on the peripheries of the capital, of business, of love and of reality itself.
In her new series of works Nazrin Mammadova, travels the regions of Azerbaijan and photographs roof patterns of private constructions populating the local landscape. Digitally manipulated and multiplied in her works such as the Shirvan Series (2014) these patterns are taken out of their immediate context and presented as signifiers in their own right. Easily available as a means of not only protection but also that of decoration, these steel roofs act as symbols of contemporary local architecture and disconcerting uniformity of the seemingly individualized housings to which they belong. Mammadova's work thus acts as a digital portrait of peripheral locales and their particular vernacular, which combines old craftsman tradition with cheap materials and homogeneity engendered by a construction boom.
Bank Technique supports the project within the framework of “Artım” program.
Exhibition dates: from the 21st of May - 12th of June, 2014
Opening: Wednesday 21st of May (from approx. 18.00-20.00h)

В рамках проведения Международного Фестиваля
Фотографии «GRID» 21 мая 2014-ого года в Амстердаме планируется организация выставки трех азербайджанских художников под названием «Застраивая Окрестности». В нынешнем году основной темой Фестиваля станет строительство. На выставке будут представлены работы авторов, в которых они пытаются исследовать роль и значение антропогенных пространств в нашей повседневной жизни, а также их воздействие на самоидентификацию местных жителей.
Фестиваль «GRID» проводится раз в два года и посвящен современному визуальному искусству. В рамках проведения Фестиваля будет организована серия выставок работ именитых художников международного масштаба и молодых талантов со всего мира. Помимо выставок организаторы планируют провести с помощью галерей и организаций творческой индустрии дополнительные внепрограммные мероприятия «OFF GRID». Также будут организованы связанные с основной тематикой Фестиваля образовательные проекты в сфере искусства, лекции, семинары и конкурсы.
В нынешнем шестом Фестивале Фотографии «GRID» примут участие маститые художники из разных стран, а также работающие в различных художественных стилях азербайджанские мастера искусства Замир Сулейманов, Эмин Азизбейли и Назрин Мамедова. Проводимая в рамках фестиваля выставка организуется по поручению некоммерческой организации «YARAT», занимающейся формированием и развитием современного искусства и способствующей возникновению творческой сцены для деятельности азербайджанских и иностранных художников. Куратором данного мероприятия является Суад Гараева. Будучи расположенной в городе Баку, организация «YARAT» (что в переводе с азербайджанского значит «СОЗДАЙ») осуществляет свою уставную деятельность путем организации выставочных и образовательных программ и фестивалей. Организация «YARAT» способствует становлению диалога и обмену опытом между азербайджанскими и иностранными учреждениями искусства, включая различные фонды, галереи и музеи.
В снятом в 2012-ом году режиссерами Замиром Сулеймановым и Эмином Азизбейли короткометражном фильме «Астар» повествуется об истории молодого парня, проживающего в предместье Баку. В данной истории без явного финала рассказывается об общественных и личных действиях и ежедневном рутинном поведении главного героя. В фильме происходит смешение фантазий и объективной реальности; путешествуя как по действительному антропогенному ландшафту окрестностей Баку, так и существующему лишь в воображении главного персонажа, авторы постепенно раскрывают образ главного героя Арзумана. Посредством раскрытия образа главного действующего лица Арзумана (чье имя образовано от слов «арзу»-желание и «ман»-человек) в фильме описывается жизнь в предместьях столицы, бизнес, любовь и реальность как таковая.
При создании нового цикла работ Назрин Мамедова путешествовала по регионам страны и снимала фотографии крыш, формирующих неотъемлемую часть местного ландшафта. Обработанные и увеличенные с помощью цифровой камеры различные типы крыш в ее новой серии фотографий «Ширван» (2014) как бы вырваны из реального контекста и представлены в качестве своеобразных символов. Повсеместно используемые как средство перекрытия и декорирования, крыши из стальных конструкций представляют собой символы местной современной архитектуры и однозначного единообразия своеобразных жилищ, элементом которого они являются. Таким образом, работы Мамедовой являются цифровым портретом жителей периферии и их своеобразного средства выражения, объединяющего старые традиции ремесленничества, недорогие строительные материалы и порожденную строительным бумом однородность.
Спонсорскую поддержку проекту оказывает Bank Technique в рамках программы поддержки молодых талантов Artım.
Период проведения выставки: 21 мая- 12 июня 2014-ого года.
Открытие : Среда, 21 мая 2014-ого года (приблизительно в 18:00-20:00)

Veniteci a trovare
dal 21 maggio al 12 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: