Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Neustále sťahovanie: prechodný dom / Moving in and out: the temporal house

tranzit.sk Città Vecchia, Slovacchia
Google+

Neustále sťahovanie: prechodný dom
Dialóg o vzťahu vlastníctva a autorstva, architektúry a uvažovania

Kancelária kognitívneho urbanizmu, Viedeň (Andreas Spiegl a Christian Teckert)

Moving in and out: the temporal house
A dialogue on the relation of ownership and authorship, architecture and reasoning

by Office of Cognitive Urbanism, Vienna (Andreas Spiegl and Christian Teckert)

29. 1. 2015, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, 81105, Bratislava

/English text below/

»Prechodný dom« predstavuje »prechodný majetok«, ktorý čelí procesu zmeny vlastníctva v priebehu času. Dom, ktorý je pevne stojaci na svojom podklade, prechádza z jedného prechodného vlastníka na ďalšieho. Hoci má pevne určený tvar a je vo svojej podstate nehnuteľný, predstavuje pohyblivú hodnotu, ktorá stúpa a klesá, pohybuje sa nahor a nadol, ako sa vlastníci sťahujú sem a tam, dnu a von. Podklad, na ktorom je dom postavený, pôsobí ako premenlivá entita, niečo medzi pôdou a zlatom. Na druhej strane, uvažovanie vo filozofickom a vedeckom zmysle predstavuje inú verziu podkladu, pojem príčiny zodpovednej za následok. Ak chceme popísať následok, musíme pravdepodobne hľadať príčinu, ktorá je určitým synonymom pre pôvodný okamih, miesto počiatku. Tak ako dom patrí vlastníkovi, argumentácia je založená na uvažovaní, ktoré patrí autorovi. Autorské právo je založené na vlastníctve inherentnom pre samotnú podstatu uvažovania. V určitom zmysle predstavuje autorstvo vlastníctvo úvahy, čo naznačuje, že by mohol existovať vzťah medzi autorstvom a vlastníctvom.

V rámci projektu budeme uvažovať o príbuznosti autorstva a vlastníctva, a teda uvažovania a domu. Chceli by sme preskúmať dôsledky tohto vzťahu, čo to znamená, ak sa úvaha stane prechodným domom, domom, ktorý zakaždým patrí niekomu inému. Čo ak je uvažovanie to isté ako nasťahovanie sa do domu chápaného ako komodita? Tvárou v tvár paralelným dejinám vlastníctva a autorstva chceme vypracovať návrh pre vznik majetku, ktorý sa transformuje na niečo iné, vec mocenských štruktúr mimo pojmu podkladov a príčin.
.............
The »temporal house« stands for a »temporal property« facing a flux of ownership. Fixed on a ground the house is passed on temporal owners. Fixed in shape and immobile by nature the house represents a mobile value that is increasing and decreasing, moving up and down as the owners are moving in and out and on. The ground on which the house is built appears as a rather liquid institution shifting between soil and gold. The reason in philosophical and scientific terms represents another version of a ground, the notion of a cause responsible for the effect. In order to describe an effect it seems necessary to search for a cause, a kind of synonym for an original moment, the location of a beginning. As a house is belonging to an owner, the argumentation is based on reasoning that belongs to an author. The copyright is based on the property inscribed in the construction of a reason. In a way the authorship represents the ownership of a reason, indicating that there might be a relation between authorship and ownership.

Our project will reflect the neighbourhood of authorship and ownership, the reason and the house. We want to question the consequences of this relation, what it means if the reason becomes a temporal house, a house that always belongs to someone else. What if reasoning is moving in a house perceived as commodity? Facing a parallel history of ownership and authorship we want to design the development of property that is transforming into something else, a question of power structures beyond the notion of grounds and causes.

Andreas Spiegl
Office of Cognitive Urbanism

Diskusia bude v angličtine / Discussion will be held in English.

Viac informácií na/ For more information: http://sk.tranzit.org/en

Projekt je realizovaný v spolupráci s Ing. arch. Katarínou Smatanovou a Martinou Máriou Hladkou, Urban Design Advanced Studio, Fakulta architektúry STU, Bratislava.

A project realised in collaboration with Ing.arch. Katarína Smatanová and Martina Mária Hladká, Urban Design Advanced Studio, Faculty of Architecture STU, Bratislava.

Nadácia ERSTE je hlavým partnerom iniciatívy tranzit
ERSTE Foundation is main partner of tranzit

Veniteci a trovare
il 29 gennaio 2015

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: